חיפוש
דרושים
צרו קשר

ידיעון ההסתדרות הציונית העולמית

 • לוגו ההסתדרות הציונית העולמית

  ידיעון הצ"ע

  כסלו-טבת תשע"ב, דצמבר 2021
  קראו עוד
 • דו"ח המחלקות

  דו"ח המחלקות

  מוגש לוועד הפועל הל"ח/2
  21-19 בדצמבר 2021
  להורדה
 • סיכום פעילות המוסדות הלאומיים

  סיכום פעילות המוסדות הלאומיים

  מוגש לקונגרס הציוני הל"ח
  22-20 אוקטובר 2020
  להורדה
 • ידיעון הצ"ע - גיליון מס' 19

  ידיעון הצ"ע - גיליון מס' 19

  אוקטובר - דצמבר 2019
  להורדה
 • דו"ח המחלקות

  דו"ח המחלקות

  מוגש לוועד הפועל הל"ז/5
  31-29 אוקטובר 2019
  להורדה
 • ידיעון הצ"ע - גיליון מס' 17

  ידיעון הצ"ע - גיליון מס' 17

  מאי - יוני 2019
  להורדה
 • ידיעון הצ"ע - גיליון מס' 16

  ידיעון הצ"ע - גיליון מס' 16

  פברואר - אפריל 2019
  להורדה
 • ידיעון הצ"ע - גיליון מס' 15

  ידיעון הצ"ע - גיליון מס' 15

  דצמבר 2018 - ינואר 2019
  להורדה
 • ידיעון הצ"ע - גיליון מס' 14

  ידיעון הצ"ע - גיליון מס' 14

  ספטמבר - נובמבר 2018
  להורדה
 • דו"ח המחלקות והארגונים

  דו"ח המחלקות והארגונים

  מוגש לוועד הפועל הל"ז/4
  24-22 אוקטובר 2018
  להורדה
 • ידיעון הצ"ע - גיליון מס' 12

  ידיעון הצ"ע - גיליון מס' 12

  מאי - יוני 2018
  להורדה
 • ידיעון הצ"ע - גיליון מס' 11

  ידיעון הצ"ע - גיליון מס' 11

  מרץ - אפריל 2018
  להורדה
 • ידיעון הצ"ע - גיליון מס' 10

  ידיעון הצ"ע - גיליון מס' 10

  ינואר - פברואר 2018
  להורדה
 • ידיעון הצ"ע - גיליון מס' 9

  ידיעון הצ"ע - גיליון מס' 9

  אוקטובר - דצמבר 2017
  להורדה
 • דו״ח פעילות המחלקות, הזרמים והארגונים

  דו״ח פעילות המחלקות, הזרמים והארגונים

  מוגש לוועד הפועל הציוני הל"ז/3
  31 באוקטובר – 2 בנובמבר 2017
  להורדה
 • ידיעון הצ"ע - גיליון מס' 7

  ידיעון הצ"ע - גיליון מס' 7

  מאי - יוני 2017
  להורדה
 • ידיעון הצ"ע - גיליון מס' 6

  ידיעון הצ"ע - גיליון מס' 6

  מרץ - אפריל 2017
  להורדה
 • ידיעון הצ"ע - גיליון מס' 5

  ידיעון הצ"ע - גיליון מס' 5

  ינואר - פברואר 2017
  להורדה
 • ידיעון הצ"ע - גיליון מס' 4

  ידיעון הצ"ע - גיליון מס' 4

  נובמבר - דצמבר 2016
  להורדה
 • ידיעון הצ"ע - גיליון מס' 3

  ידיעון הצ"ע - גיליון מס' 3

  יולי 2016
 • ידיעון הצ"ע - גיליון מס' 2

  ידיעון הצ"ע - גיליון מס' 2

  אפריל - מאי 2016
  להורדה
 • ידיעון הצ"ע - גיליון מס' 1

  ידיעון הצ"ע - גיליון מס' 1

  מרץ 2016
  להורדה