חיפוש
דרושים
צרו קשר

תכנית ירושלים

הציונות, תנועת השחרור הלאומי של העם היהודי, הביאה להקמתה של מדינת ישראל ורואה במדינת ישראל יהודית, ציונית דמוקרטית ובטוחה, את הביטוי לאחריות המשותפת של העם היהודי להמשך קיומו ועתידו.

יסודות הציונות:

אחדותו של העם היהודי, זיקתו למולדתו ההיסטורית – ארץ ישראל ומרכזיותה של מדינת ישראל וירושלים בירתה בחיי העם.


עלייה מכל הארצות לישראל ושילובה בחברה הישראלית.


ביצורה של ישראל כמדינה יהודית-ציונית ודמוקרטית ועיצובה כבעלת ייחוד ערכי- רוחני המושתתת על כיבוד הדדי של הרב-גוניות בעם היהודי, ועל חזון הנביאים, כחברת מופת, השואפת לשלום ותורמת לתיקון עולם.


הבטחת עתידו וייחודו של העם היהודי על ידי קידום חינוך יהודי, עברי וציוני, טיפוח ערכי רוח ותרבות יהודיים והנחלתה של הלשון העברית כשפתו הלאומית.


טיפוח הערבות ההדדית היהודית, הגנה על זכויות היהודים כיחידים וכלאום, ייצוג האינטרסים הלאומיים ציוניים של העם היהודי ומאבק בכל ביטויי האנטישמיות.


יישוב הארץ כביטוי להגשמה ציונית הלכה למעשה.