חיפוש
דרושים
צרו קשר

החטיבה להתיישבות

Slide 2 of 2.

ייעודה העיקרי של החטיבה להתיישבות הוא חיזוק הפריפריה של מדינת ישראל באמצעות הקמת ישובים כפריים וביסוסם בכל תחומי החיים. בתוך כך פועלת החטיבה לפיתוח אלמנטים אזוריים שישרתו את היישובים ויסייעו ביצירת אזורי התיישבות בעלי בסיס כלכלי-חברתי איתן.

אתר החטיבה להתיישבות

אתר החטיבה להתיישבות

היכנסו