חיפוש
דרושים
צרו קשר

המחלקה לקידום הפריפריה ומעורבות התפוצות

Slide 2 of 2.

המחלקה לקידום הפריפריה ומעורבות התפוצות בהסתדרות הציונית העולמית, פועלת למען חיזוק ערכי הציונות והארץ בקרב צעירים בני הקהילות מכל רחבי העולם היהודי, המגיעים למדינת ישראל במסגרות חינוכיות שונות ולתקופות שונות במהלך שנות לימודיהם.
במסגרת תוכניות המחלקה אנו מעמיקים את היכרותם עם ההוויה והתרבות הישראלית, מאפשרים להם לחוש קרובים לארץ ישראל וליטול חלק במרקם חיים ישראלי אותנטי.

פעילות המחלקה נעשית בקרב קהילות יהודיות בתפוצות, צעירים השוהים במסגרות חינוכיות בישראל, ובקרב קהילות של משפחות צעירות השוהות בישראל בשנות נישואיהן הצעירות.