חיפוש
דרושים
צרו קשר

המחלקה למפעלים ציוניים

Slide 2 of 2.
חדשות

הבטחת עתידו וייחודו של העם היהודי על ידי קידום וחיזוק הזהות היהודית והקשר לישראל ברוח מגילת העצמאות ותוכנית ירושלים

המחלקה למפעלים ציוניים פועלת למען הנחלתו וחיזוקו של המוסר הציוני והיהודי, על ידי הטמעת ערכי תיקון עולם ועשיית צדק חברתי, ברוח חברת המופת של הרצל. אנו מאמינים שעשייה חברתית למען כלל אזרחי ישראל ולמען כל אדם הינם נדבך מרכזי בציונות. בראשית דרכה, התנועה הציונית ביקשה למצוא מזור לסבלו של האדם היהודי. אין זה אך טבעי שתפקידה של הציונות בימינו לשאוף לצמצום סבלו של כל אדם בישראל ולפעול ברוח המנהיגים הציוניים אוהבי השלום, הצדק והאדם.

המחלקה תקיים פעילויות המקדמות את רעיונות תיקון עולם וצדק חברתי, פיתוח יזמות חברתית, שאיפה לצמצום פערים, קירוב בין הפריפריה למרכז וקידום הסובלנות בחברה הישראלית.

היחידה ליהדות כתרבות

היחידה ליהדות כתרבות

קראו עוד