חיפוש
דרושים
צרו קשר

משרד מבקר ההסתדרות הציונית העולמית

סמכותו של מבקר ההסתדרות הציונית העולמית שאובה מסעיף 60 של חוקת ההסתדרות הציונית העולמית, שקובע את מעמדו העצמאי של המבקר ואת תפקידיו העיקריים. פירוט תפקידיו ודרך פעולתו מצויים בתקנון המבקר והמשרד לביקורת, כפי שנתקבל בוועד הפועל הציוני.

מבקר ההסתדרות הציונית העולמית, נבחר על-פי החוקה על ידי הקונגרס הציוני, ומוזמן להשתתף כבעל זכות דעה מייעצת לקונגרס הציוני וועדותיו וכינוסי הוועד הפועל הציוני. המבקר רשאי לשמש גם כמבקר הסוכנות היהודית על-פי בחירה של חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית.  אמנם, מזה שנים רבות מופקדת הביקורת בשני מוסדות אלה בידי אותו מבקר. המבקר סטיבן ג. סתיו נבחר על ידי הקונגרס הציוני הל"ז באוקטובר 2015.

תפקידו של המבקר לקיים ביקורת במחלקות ההסתדרות הציונית העולמית, בקרנות הלאומיות – בקרן הקיימת לישראל, בקרן היסוד ובגופים נוספים הנתונים לביקורת, כמוגדר בחוקה ובסעיף 10 של התקנון, כדי לקבוע אם הגופים המבוקרים פועלים באורח חוקי, בגדר התקציב המאושר, ותוך קיום כללי המינהל הכספי והכללי התקין, ואם הם פועלים בחסכון, ביעילות ומתוך שמירה על טוהר המידות. עוד עוסק המשרד לביקורת בבירור תלונות מהציבור הנוגעות לפעולתם של הגופים המבוקרים.

הדוחות הפרטניים שמגיש המבקר, יחד עם תשובות יו"ר ההנהלה, נדונים בוועדת הביקורת של הוועד הפועל הציוני. אחת לשנה מכין המבקר דין וחשבון שנתי לוועד הפועל הציוני ואחת לחמש שנים לקונגרס הציוני.

ניתן לפנות אל המבקר: מייל: StevenS@jafi.org, טל: 02-6204500, פקס: 02-6204545


 • משרד המבקר - דין וחשבון לשנת 2023

  משרד המבקר - דין וחשבון לשנת 2023

  מוגש לוועד הפועל הציוני הל"ח/4
  קראו עוד
 • לוגו כוכב ההסתדרות הציונית

  משרד המבקר - דין וחשבון לשנת 2021 - 2022

  מוגש לקונגרס הציוני המיוחד
  קראו עוד
 • משרד המבקר - דין וחשבון לשנת 2019

  משרד המבקר - דין וחשבון לשנת 2019

  מוגש לקונגרס הציוני הל"ח
  קראו עוד
 • משרד המבקר - דין וחשבון לשנת 2018

  משרד המבקר - דין וחשבון לשנת 2018

  מוגש לוועד הפועל הציוני הל"ז/5
  קראו עוד
 • משרד המבקר - דין וחשבון לשנת 2017

  משרד המבקר - דין וחשבון לשנת 2017

  מוגש לוועד הפועל הציוני הל"ז/4
  קראו עוד
 • משרד המבקר - דין וחשבון לשנים 2016-2015

  משרד המבקר - דין וחשבון לשנים 2016-2015

  מוגש לוועד הפועל הציוני הל"ז/3
  קראו עוד
 • משרד המבקר - דין וחשבון לשנת 2014

  משרד המבקר - דין וחשבון לשנת 2014

  מוגש לקונגרס הציוני הל"ז
  קראו עוד
 • משרד המבקר - דין וחשבון לשנת 2013

  משרד המבקר - דין וחשבון לשנת 2013

  מוגש לוועד הפועל הציוני הל"ו/5
  קראו עוד
 • משרד המבקר - דין וחשבון לשנת 2012

  משרד המבקר - דין וחשבון לשנת 2012

  מוגש לוועד הפועל הציוני הל"ו/4
  קראו עוד
 • משרד המבקר - דין וחשבון לשנים 2010 ו-2011

  משרד המבקר - דין וחשבון לשנים 2010 ו-2011

  מוגש לוועד הפועל הציוני הל"ו/3
  קראו עוד
 • משרד המבקר - דין וחשבון לשנת 2009

  משרד המבקר - דין וחשבון לשנת 2009

  מוגש לקונגרס הציוני הל"ו
  קראו עוד