חיפוש
דרושים
צרו קשר

מוסד ביאליק

Slide 2 of 2.
בשנת תרצ"ה ב-1935, במלאות שנה לפטירתו של חיים נחמן ביאליק, הקימו ההנהלה הציונית העולמית והנהלת הסוכנות היהודית מוסד של קבע לטיפוח הספרות והמחקר העבריים, וקראו לו 'מוסד ביאליק' על שמו של המשורר. בתור מוסד לאומי ציבורי נדרש מוסד ביאליק בעיקר למפעלים ספרותיים ומדעיים שיש עמם חיזוק יסודות של התרבות העברית, וערכם ערך קיים - נכסי צאן ברזל לדורות.
 
ראויים לציון המפעלים האלה: האנציקלופדיה המקראית; ספרי כינוס; ספרי 'דורות'; חקר המקרא, לשון המקרא; הספרים החיצוניים, המגילות הגנוזות; ספרי הגות - פילוסופיה יהודית וכללית, קבלה, חסידות, היסטוריה וסוציולוגיה; 
ספרות יפה: מסה, ביקורת, לשון; תרגומים מספרות יידיש ומספרות העולם; ידיעת ארץ-ישראל ועתיקותיה; חקר הציונות ותולדות היישוב היהודי בארץ-ישראל; אמנות ודברי אמנים; ביבליוגרפיה; מפעלי כינוס ומחקר, כדוגמת 'כל כתבי אורי צבי גרינברג', 'כל שירי אבא קובנר', ועוד.

מוסד ביאליק נמצא תחת אחריותה של המחלקה לארגון וקשר עם ישראלים בתפוצות, במסגרת כלל פעילויותיה.
ערימת ספרים

אתר מוסד ביאליק

ספרי איכות לשוחרי דעת - ספרי מדעי היהדות; הגות; ספרות; היסטוריה; אמנות; מוזיקה; ציונות ועוד.
הכנסו