חיפוש
דרושים
צרו קשר

הוועד הפועל הציוני הל"ח


מושב ועד הפועל הציוני הל"ח/4 | 27-29 פברואר 2024

הכנסו לאתר >>


מושב ועד הפועל הציוני הל"ח/2 | 19-21 דצמבר 2021

סדר יום ותכנים

דו״ח המחלקות

החלטות 

תוצאות ההצבעות


מושב ועד הפועל הציוני הל”ח/1 20| באוקטובר – 22 באוקטובר 2020

החלטות

תקנות הוועד הפועל הציוני