חיפוש
דרושים
צרו קשר

חוות דעת משפטית בעקבות הפירסום ב'מצב הרוח': אין לתאגיד סמכות להפסיק את שידור התוכנית ליהודי התפוצות

מאת: יצחק הילדסהיימר