חיפוש
דרושים
צרו קשר

קידום העסקת אנשים עם מוגבלויות

תכנית שנתית לשנת 2023 – קידום העסקת אנשים עם מוגבלות


פרטים מנהליים

(1) שם הארגון: ההסתדרות הציונית העולמית

(2) מידת העמידה ביעד הייצוג ההולם לשנת 2021 (כפי שפורסם באתר הנציבות): בינונית
 
(3) סטטוס ביחס לשנת 2020 : ירידה ברמת העמידה ביעד 

(4) מספר עובדים המועסקים בארגון כיום (כולל עובדים זמניים או בחלקיות משרה): 264

(5) מספר עובדים עם מוגבלות משמעותית הנדרש לעמידה מלאה ביעד (5% מכלל העובדים): 13

שם מלא: איילת פוליצ'ינו שלום; תפקיד בארגון: מנהלת פיתוח ארגוני;
כתובת מייל: ayeletsha@wzo.org.il; טלפון: 02-6202491


סיכום פעילות לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות בשנה החולפת 2022

 
ההסתדרות הציונית העולמית רואה חשיבות רבה בקידום ובשילוב אנשים עם מוגבלות בארגון בפרט ובחברה בכלל. הארגון מחזיק בבעלותו יחד עם משרד הרווחה והשירותים החברתיים את חברת  המשקם, שהיא העסק החברתי הגדול ביותר בישראל ומהווה מאז 1958 מסגרת תעסוקתית ל 2,700 עובדים עם מוגבלות ברחבי הארץ.  

(1) ייעוד משרות (משרות המיועדות רק למועמדים עם מוגבלות משמעותית)
 
יעד: 
מספר המשרות הייעודיות (רק לאנשים עם מוגבלות משמעותית) שתוכנן לאייש בשנה החולפת, בהתבסס על התוכנית השנתית הקודמת:  2

ביצוע:
מספר משרות כולל שהארגון פרסם בשנה החולפת: 2
כמה מתוכן משרות ייעודיות רק לאנשים עם מוגבלות משמעותית? 2
מספר המשרות הייעודיות שאוישו: 1
 

התייחסות מילולית לייעוד משרות

 
במהלך השנה פורסמה משרה, באמצעות תעסוקה שווה, בתחום הדיגיטל. המשרה יועדה לעובד/ת עם מוגבלות. לצערנו הדבר לא יצא לפועל במהלך שנת 2022, בשל בעיות טכניות והמשרה לא אוישה. המשרה צפויה להתפרסם שוב השנה.
 
(2) משרות שאוישו בהעדפה מתקנת
מספר המשרות (שאינן ייעודיות) שאוישו בהעדפה מתקנת: 3

 
(3) קידום עובדים עם מוגבלות בתוך הארגון 
מספר עובדים עם מוגבלות משמעותית שקודמו בארגון בשנה החולפת:   3 

ככלל, האם קיים תיעוד מסודר בארגון לבחירת המועמד במכרזים בהם התמודד מועמד עם מוגבלות משמעותית (במכרזים רגילים בהם נשקל מתן העדפה מתקנת)?  כן

(4) פירוט הגורמים אליהם נעשו פניות לצורך איתור ושילוב מועמדים עם מוגבלות משמעותית:

  • תעסוקה שווה

  • שקל
 
(5) התאמות שניתנו למועמד או לעובד:

א. בתהליך הקליטה – העובד מקבל מידע מקיף על זכויותיו.

ב. מתקני הארגון מונגשים לאנשים עם מוגבלות, בהתאם לדרישות החוק. סקרי נגישות וביצוע התאמות נגישות גם למתקני הארגון וגם לאתרי האינטרנט הארגוני נערכו במהלך השנה.

ג. ניתנת אפשרות לגמישות בשעות העבודה ובמתן חופשות מיוחדות ו/או יציאה לחל"ת, לעובדים עם מוגבלות המבקשים זאת. 

ד. ניתנת אפשרות לעובדים עם מוגבלות משמעותית להגיע לעבודה עם מלווה צמוד. 

ה. מתקיים קשר שוטף עם איש הקשר בארגון "שקל", על מנת לענות לצרכים הספציפיים של העובד.

 
(6) פעולות נוספות שנעשו בארגון לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית:
 
א. יידוע חוזר בדבר מינוי ממונה על תעסוקת אנשים עם מוגבלות וקידום המודעות לנושא באמצעות : עלוני משא"ן , אתר הארגון , פורטל משא"ן  וחוברות משא"ן שהופקו והופצו.
 
ב. השתתפות הממונה על תעסוקת אנשים עם מוגבלות בארגון, בקורס הכשרת ממונים ואחראים על תעסוקת אנשים עם מוגבלות, שנערך על ידי מנהלת המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה.

ג. נוהל העסקת עובדים עם מוגבלות פורסם בפורטל הארגוני.

ד. נערכה הדרכה למנהלי המחלקות והיחידות המקצועיות בארגון, על ידי מנחה מטעם תעסוקה שווה.

ה. סיוע למנהלים וליווי שוטף בפתרון בעיות וקשיים בהעסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית.

ו. פניות לנציבות לבירורים שוטפים לגבי זכויות וזכאויות לעובדים עם מוגבלות משמעותיות. 

ז. המשך קשר הדוק מול מרכז התמיכה למעסיקים בירושלים ותעסוקה שווה .

ח. פעולות להעלאת מודעות: רכישת שי לעובדים לרגל חגים או אירועים שונים בארגון מעמותות שמעסיקים אנשים עם מוגבלות. 

ט. הפקת סרטון של זמרת עם מוגבלות, לכבוד היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות, אשר הופץ ופורסם לעובדי הארגון וכן ברשתות החברתיות.


(7)פירוט הלקחים שהופקו (שימור-שיפור-שינוי):

שימור

⦁ ייעוד משרות לאנשים עם מוגבלות.

⦁ פעולות להעלאת המודעות של המנהלים והעובדים לנושא העסקת אנשים עם מוגבלות.

⦁ קשר שוטף והדוק עם תעסוקה שווה.

⦁ סיוע למנהלים וליווי שוטף בהעסקת עובדים עם מוגבלות.

⦁ הדרכות לעובדים ולמנהלים בנושא זה.

⦁ ציון היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות.

שיפור

⦁ הגדלת מספר המשרות הייעודיות לאנשים עם מוגבלות.

⦁ העמקת המודעות בקרב המנהלים.   
 

תכנית שנתית מפורטת לשנת 2023

(1) ייעוד משרות במגוון תפקידים ודרגות
מספר המשרות הייעודיות (רק למועמדים עם מוגבלות משמעותית) המתוכננות: 4
 
פירוט סוג המשרות הייעודיות (ככל שידוע):

⦁ משרה  בתחום הדיגיטל

⦁ כתיבת דוחות שנתיים

⦁ עובדים טכניים בכנסים ארגוניים.

⦁ תוגדר משרה ייעודית נוספת במהלך השנה.

 
(2) בנוסף לייעוד משרות, מעסיק מחויב למתן העדפה מתקנת בקבלה ו/או בקידום של מועמדים עם מוגבלות משמעותית שהם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים לתפקיד. 

⦁ הדרכה נוספת למנהלי מחלקות ויחידות, המראיינים עובדים חדשים ביחידותיהם.

⦁ המשך הוספת הוראה בפרסום מכרזים חיצוניים להעדפה להעסקת עובדים עם מוגבלות.

⦁ קליטת עובדים זמניים בעלי מוגבלות, כעובדים קבועים בארגון.

 
(3) פירוט הגופים אליהם פניתם בעת הזו ו/או בכוונתכם לפנות העוסקים בשילובם בתעסוקה של מועמדים עם מוגבלות משמעותית – ניתן  להיעזר ברשימה המופיעה באתר הנציבות וכן במרכזי  "תעסוקה שווה".
 
  • תעסוקה שווה

  • המוסד לביטוח לאומי - אגף השיקום

  • שקל

  • משרד הביטחון - אגף השיקום

  • אתר אינטרנט "עבודה נגישה" 
  
(4) פירוט פעולות מתוכננות ונושאים לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית בארגון

⦁ המשך מעקב, תיעוד וקידום של תהליכי גיוס של מועמדים עם מוגבלות, על מנת לקדם את העסקתם בארגון.

⦁ המשך עבודה משותפת וליווי הארגון באמצעות תעסוקה שווה.

⦁ המשך מתן תמיכה למנהלים המעסיקים עובדים עם מוגבלות.

⦁ המשך מתן שי לעובדים מעמותות שמעסיקים אנשים עם מוגבלות.

⦁ ציון יום המודעות הבינלאומי לאנשים עם מוגבלות, באמצעות פעילות ארגונית.

⦁ פעולות נוספות להעלאת מודעות בקרב העובדים בארגון.

 
(5) ישיבה בה הוצגה התוכנית למנכ"ל ואושרה, התקיימה בתאריך: 29.01.2023.