חיפוש
דרושים
צרו קשר

תכנית שנתית לשנת 2023 – קידום העסקת אנשים עם מוגבלויות

א. פרטים מנהליים

 1. שם הארגון: ההסתדרות הציונית העולמית
 2. מידת העמידה ביעד הייצוגי ההולם בשנת 2021 (כפי שפורסם באתר הנציבות): בינונית
 3. סטטוס ביחוד לשנת 2020: ירידה ברמת העמידה ביעד
 4.  מספר עובדים המועסקים בארגון כיום (כולל עובדים זמניים או בחלקיות משרה): 264
 5.  מס' עובדים עם מוגבלות משמעותית הנדרש לעמידה מלאה ביעד (5% מכלל העובדים): 13
 6.  פרטי ממונה תעסוקת אנשים עם מוגבלויות בארגון:
      שם מלא: איילת פוליצ'ינו שלום
      תפקיד בארגון:מנהלת פיתוח ארגוני
      כתובת מייל: ayeletsha@wzo.org.il
      טלפון: 02-6202491סיכום פעילות לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות בשנים 2022

ההסתדרות הציונית העולמית רואה חשיבות רבה בקידום ובשילוב אנשים בעלי מוגבלות בארגון בפרט ובחברה בכלל. הארגון מחזיק בבעלותו יחד עם משרד הרווחה והשירותים החברתיים את חברת המשקם שהיא העסק החברתי הגדול ביותר בישראל ומהווה מאז 1958 מסגרת תעסוקתית ל 2,700 עובדים עם מוגבלויות ברחבי הארץ.

1. ייעוד משרות (משרות המיועדות רק למועמדים או עובדים עם מוגבלות משמעותית)

יעד: מספר המשרות הייעודיות (רק לאנשים עם מוגבלות משמעותית) שתוכנן לאייש בשנה החולפת בהתבסס על התוכנית השנתית הקודמת: 2

ביצוע: מספר משרות כולל שהארגון פרסם בשנה החולפת: 2

         כמה מתוכן משרות ייעודיות רק לאנשים עם מוגבלות משמעותית? 2

         מספר המשרות הייעודיות שאוישו: 1

התייחסות מילולית לייעוד משרות

במהלך השנה פורסמה משרה, באמצעות תעסוקה שווה, לאחראי/ת על תחום הדיגיטל, באחת ממחלקות הארגון. המשרה יועדה לעובד/ת עם מוגבלות. לצערנו הדבר לא יצא לפועל במהלך שנת 2022, בשל בעיות טכניות במחלקה והמשרה לא אוישה. המשרה צפויה להתפרסם שוב השנה.

בנוסף פרסמנו משרה ייעודית, לתפקיד נהג בארגון. תעסוקה שווה העבירו לנו מספר קורות חיים של מועמדים מתאימים עם מוגבלות. מבין המועמדים נבחר עובד שענה לדרישות התפקיד ונקלט לעבודה אצלנו.

2. משרות שאוישו בהעדפה מתקנת

(העדפת העסקתם או קידומם של מועמדים או עובדים עם מוגבלות משמעותית, שהם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים או עובדים אחרים)

מספר המשרות שאוישו (שאינו ייעודיות) שאוישו בהעדפה מתקנת: 3

3. קידום עובדים עם מוגבלות בתוך הארגון

מספר המשרות עם מוגבלות משמעותית שקודמו בארגון בשנה החולפת? 3

ככלל, האם קיים תיעוד בארגון לבחירת המועמד במכרזים בהם התמודד מועמד עם מוגבלות משמעותית (במכרזים רגילים בהם נשקל מתן העדפה מתקנת)? כן

4. פירוט הגורמים אליהם נעשו פניות לצורך איתור ושילוב מועמדים עם מוגבלות משמעותית:

 • תעסקה שווה
 • שקל

5. התאמות בתעסוקה שניתנו למועמד או לעובד:

א. בתהליך הקליטה – העובד מקבל מידע מקיף על זכויותיו.

ב. מתקני הארגון מונגשים לבעלי מוגבלויות, בהתאם לדרישות החוק. סקרי נגישות וביצוע התאמות נגישות גם למתקני הארגון וגם לאתרי האינטרנט הארגוני נערכו במהלך השנה.

ג. ניתנת אפשרות לגמישות בשעות העבודה ובמתן חופשות מיוחדות ו/או יציאה לחל"ת, לעובדים עם מוגבלות המבקשים זאת.

ד. ניתנת אפשרות לבעלי מוגבלות משמעותית להגיע לעבודה עם מלווה צמוד.

ה. מתקיים קשר שוטף עם איש הקשר בארגון "שקל", על מנת לענות לצרכים הספציפיים של העובד.

6. פעולות נוספות שנעשו בארגון לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית:

א. יידוע חוזר בדבר מינוי ממונה על תעסוקת אנשים עם מוגבלות וקידום המודעות לנושא באמצעות: עלוני משא"ן , אתר הארגון , פורטל משא"ן וחוברות משא"ן שהופקו והופצו.

ב. השתתפות הממונה על תעסוקת אנשים עם מוגבליות בארגון, בקורס הכשרת ממונים ואחראים על תעסוקת אנשים עם מוגבלות, שנערך על ידי מנהלת המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה.

ג. נוהל העסקת עובדים עם מוגבלות פורסם בפורטל הארגוני.

ד. נערכה הדרכה למנהלי המחלקות והיחידות המקצועיות בארגון,על ידי מנחה מטעם תעסוקה שווה.

ה. סיוע למנהלים וליווי שוטף בפתרון בעיות וקשיים בהעסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית.

ו. פניות לנציבות לבירורים שוטפים לגבי זכויות וזכאויות לעובדים עם מוגבלויות משמעותיות.

ז. המשך קשר הדוק מול מרכז התמיכה למעסיקים בירושלים ותעסוקה שווה .

ח פעולות להעלאת מודעות: רכישת שי לעובדים לרגל חגים או אירועים שונים בארגון מעמותות שמעסיקים אנשים עם מוגבלות.

ט. הפקת סרטון עם זמרת עם מוגבלות, ביום המודעות הבינלאומי נלאנשים עם מוגבלות, אשר פורסם לעובדי הארגון וכן ברשתות החברתיות.

7. פירוט הלקחים שהופקו (שימור-שיפור-שינוי)

שימור

 • ייעוד משרות לאנשים עם מוגבלויות
 • פעולות להעלאת המודעות של המנהלים והעובדים לנשוא העסקת אנשים עם מוגבלויות.
 • קשר שוטף והדוק עם תעסוקה שווה.
 • סיוע למנהלים וליווי שוטף בהעסקת עובדים עם מוגבלות.
 • הדרכות לעובדים ולמנהלים בנושא זה.
 • ציון יום המודעות הבינלאומי לאנשים עם מוגבלות.

שיפור

 • הגדרת מספר המשרות הייעודיות לאנשים עם מוגבלות.
 • העמקת המודעות בקרב המנהלים.

תכנית שנתית מפורטת לשנת 2023

1. ייעוד משרות במגוון תפקידים ודרגות:

 מספר המשרות הייעודיות (רק למועמדים עם מוגבלות משמעותית) המתוכננות: 4

פירוט סוג המשרות הייעודיות (ככל שידוע):

אחראי/ת על תחום הדיגיטל

עוזר/ת מחקר לכתיבת דוח שנתי

עובדים טכניים בכנסים ארגוניים.

תוגדר משרה ייעודית נוספת במהלך השנה.

2. בנוסף לייעוד משרות, מעסיק מחויב למתן העדפה מתקנת בקבלה ו/או בקידום של מועמדים עם מוגבלות משמעותית שהם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים לתפקיד.

 • הדרכה נוספת למנהלי מחלקות ויחידות, המראיינים עובדים חדשים ביחידותיהם.
 • המשך הוספת הוראה בפרסום מכרזים חיצוניים להעדפה להעסקת עובדים עם מוגבלות.
 • קליטת עובדים זמניים בעלי מוגבלות, כעובדים קבועים בארגון.

3. פירוט הגופים אליהם פניתם בעת הזו או/ו בכוונתכם לפנות העוסקים בשילובם בתעסוקה של מועמדים עם מוגבלות משמעותית  ניתן להעיזר ברשימה המופיעה באתר הנציבות וכן במרכזי "תעסוקה שווה":

 • תעסוקה שווה
 • שקל
 • המוסד לביטוח לאומי -אגף השיקום 
 • אתר האינטרנט "עבודה נגישה"
 • משרד הביטחון - אגף השיקום

4. פירוט פעולות מתוכננות ונושאים לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית בארגון:

 • המשך מעקב, תיעוד וקידום של תהליכי גיוס של מועמדים עם מוגבלות על מנת לקדם את העסקתם בארגון.
 • המשך עבודה משותפת וליווי הארגון באמצעות תעסוקה שווה.
 • המשך מתן תמיכה במנהלים המעסיקים עובדים עם מוגבלות.
 • המשך מתן שי לעובדים מעמותות שמעסיקים אנשים עם מוגבלות.
 • ציון יום המודעות הבינלאומי לאנשים עם מוגבלות, באמצעות פעילות ארגונית.
 • פעולות נוספות להעלאת מודעות בקרב העובדים בארגון.