חיפוש
דרושים
צרו קשר

הכשרת צוותי מכינות קדם צבאיות של הסוכנות היהודית

שיתוף פעולה עם היחידה לחברה הישראלית בסוכנות היהודית, במסגרתו מתבצעת הכשרת צוותים במכינות הקדם צבאיות החצי שנתיות בישראל.

מטרת התוכנית הינה לחזק את הזהות היהודית ציונית של חניכי המכינות, לטפח את עתודת המנהיגות הציונית בחברה הישראלית, ולקדם את החברה בישראל.

ב-2022 נושא הגג של הכשרות הצוותים הינו יזמות, כאשר שיאו של התהליך יהיה ביצירת יוזמות ברות קיימא, העונות על אתגרי החברה הישראלית בתחומים שונים: קיימות וסביבה, הנצחת ושימור השואה, פערים בחברה הישראלית, הסברה ציונית ועוד.