בס"ד ה' אייר התשע"ח
20/04/2018

פרשת ויקרא וצדק חברתי

פרשת "ויקרא"


המחאה החברתית

-הרב יחיאל וסרמן-

 

 

"המחאה החברתית", בישראל שהחלה בקיץ שעבר, היא אותה גברת שהיתה קיימת גם בדורות הקודמים, רק בשינוי אדרת..חכמינו ז"ל, התייחסו לתופעה של הפקעת מחירים בחומרה. ולאורך הדורות הם לא היו רק נאה דורש, אלא גם נאה מקיים. מנהיגי הדור התערבו בחיי השוק והמסחר ואף פעלו להוזלת המחיר,  ודאגו להורדת יוקר המחיה, ולשם הגנה על השכבות החלשות לא היססו אף לתקן תקנות מיוחדות.

 

פרשת השבוע "ויקרא" קשורה גם לכך. אחת מהתקנות אותן הנהיג רבן שמעון בן גמליאל, קשורה בהפקעת מחירים. בתקופה הנדונה, בשל הקרבנות הרבים, מחירי העופות הופקעו והגיעו לרמה גבוהה. המשנה מספרת "מעשה עמדו קינין בירושלים בדינר זהב" דהיינו, מחירו של כל קן היה דינר זהב, במושגים של אז מחיר גבוה מאוד. רבן שמעון בן גמליאל כעס ואמר בלשון שבועה "המעון הזה לא אלין הלילה עד שיהיו בדינרין" דהיינו, לא אשקוט ולא אישן עד שהמחיר יוזל. מספרת המשנה נכנס לבית דין ולימד דבר חדש, בכדי להקל די לאשה היולדת להביא קן אחד בלבד, בכך הוא הפגין אומץ לב וגילה מנהיגות ציבורית ואחריות רבה והביא להוזלת הקינין, ואכן התוצאה היתה "ועמדו קינים בו ביום ברבעתיים". דהיינו מחירי הקינים הוזלו באופן ניכר.

 

רבן שמעון בן גמליאל הראשון היה נשיא הסנהדרין סמוך לחרבן הבית. בתקופת זו  מושבה של הסנהדרין היה בירושלים, בחנויות שבהר הבית לשם היא נדדה. והתקופה אופיינה באוירה קשה, שכן באותה עת היו מהומות, מרידות ומלחמות היהודים.

 

תקנתו של רבן שמעון בן גמליאל בענין קורבן היולדת, היא רק חוליה אחת בשרשרת התקנות הכלכליות לאורך הדורות. הלל הזקן תקן את "הפרוזבול" שאפשר לעשירים להלוות לנזקקים בלי החשש, שמא יאבדו את כספם, בשנת השמיטה. שמואל הזהיר את מוכרי ההדסים למכור הדסים לא קטומים בשווי הריאלי, שאם לא כן הוא יפסוק שניתן ליטול שלשה הדסים שראשיהם קטומים, ובנושא אחר הזהיר את מוכרי הקדרות שאם יפקיעו מחירים, הוא יורה הלכה להשתמש בקדרות ישנות לאחר פסח.

 

בדורות המאוחרים אנו מוצאים מקרים רבים שבהם גדולי ישראל קבעו תקנות בכדי שלא יהיה הפקעת מחירים, המפורסם שבהן תקנתו של רבי מנחם מנדל קרוכמל, בעל שו"ת "צמח צדק" נגד הסוחרים הלא יהודים מפקיעי מחירים. הללו ראו שהיהודים קונים דגים לכבוד שבת, מבלי להתחשב במחירו והעלו אותו והפקיעו את מחירי הדגים. תקן רב מנחם מנדל, להימנע מלקנות דגים לשבת, בכדי שהמחיר יוזל ואפילו עניים יוכלו לכבד את השבת. ואכן ה"חפץ חיים" בפרושו משנה ברורה, דאג לשלב גם את אלמנט מחירי הדגים לשבת, זאת מתוך דאגה לשכבות החלשות בחברה.

 

לכאורה, אנחנו חיים בעידן של שוק חופשי, אך גם אז ההתערבות במשחק השוק חשובה. יש לאפשר שוק חופשי באותן דברים שבו לאדם יש האפשרות לצרוך את המוצר או לא, אך, בדבר שהוא בסיסי והכרחי ואינו ניתן לבחירה, כאן אסור שיפעל הכלל של שוק חופשי. ברוח דברים אלו פסק הרמב"ם "בית דין חייבין לפסוק השערים ולהעמיד שוטרין לכך ולא יהיה כל אחד ואחד משתכר כל מה שירצה אלא שתות בלבד יפסקו להם בשכרם" והוא מסייג את דבריו "במה דברים אמורים בדברים שיש בהם חיי נפש כגון יינות שמרים וסלתות".

 

הרב יחיאל וסרמן הוא חבר ההנהלה הציונית וראש המערך לשירותים רוחניים בתפוצות

eliner   hendat_yamim   bnei_akiva tora_mizion  Hadracha.org