כ"ג תשרי התשע"ז
25/10/2016
מן העיתונות - חוף אשקלון