כ"ז כסלו התשע"ח
15/12/2017
אודות המדרשה

המדרשה הציונית היא מסגרת חינוכית שמטרתה טיפוח והעמקה של תודעה יהודית – ציונית רלוונטית לחברה הישראלית בימינו. על פי תפיסת המדרשה, "תודעה ציונית" מתבססת על לימוד, ידע והפנמה של ערכים ציוניים ומהווה בסיס למעורבות חברתית פעילה ברוח ערכים אלה. המדרשה מציעה מגוון רחב של תכניות חינוכיות לבני נוער ולמבוגרים. באמצעות הפעילות החוויתית אשר משלבת עיון ומשחק, נחשפים המשתתפים לסוגיות מהותיות במציאות החברתית של מדינת ישראל.

נושאים מרכזיים

  • ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית: מגמות דמוגרפיות והשלכותיהן.

  • שיח ומחלוקת: תהליכי פירוד מול לכידות בחברה הישראלית.

  • בין שיוויון לפלורליזם: היבטים חברתיים – כלכליים של יחסי פריפריה ומרכז.

  • חזון במבחן הזמן: האם מנשתו של הרצל עדיין רלוונטית?

  • על חזון, חלוציות ומנהיגות: מודעות אישית כבסיס למעורבות ותרומה לקהילה לחברה ולמדינה.

  • קריאת כיוון לציונות עכשווית.
אירועים
א' ב' ג' ד' ה' ו' ש'
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31