י"א סיון התשע"ח
25/05/2018
גרעין צמרת - הפעילות

אנו פועלים במספר ערוצים:

 

ליווי אישי, קבוצתי ומשימתי:

מתוך ההבנה שמתנדבי שנת השירות הינם בני נוער בני שמונה עשרה ולמרות רצונם לשנות את העולם, הם עדיין זקוקים לליווי משמעותי ברמה האישית, הקבוצתית והמשימתית, אנו משקיעים רבות בתחום ליווי המתנדבים. לכל קבוצה יש מלווה שתפקידו להנחות, לסייע ולכוון את הש"ש לאורך כל השנה. בנוסף לכך קיימת מעטפת הכוללת- מנהל גרעין שנת השירות שאחראי על התכנים והמשימות של הש"ש, בניית תוכנית שנתית, פיתוח תוכניות ושכלול הקיים. מנהלת אדמניסרטיבית ומנחה למלווי הקבוצות.

 


ליווי מקצועי:

במהלך שנת השירות זקוקים הש"ש לליווי מקצועי הקשור להיותם ש"ש במדינת ישראל ובחברה הישראלית, לחייהם בקבוצה ולאופי ההתנדבות שלהם. לצורך כך, אחת לשבועיים, מתקיים יום לימוד המועבר על ידי צוות מקומי בעיר או על ידי מרצי חוץ. כל צוות מורכב מעו"ס/פסיכולוג חינוכי, המסייע להם להתמודד עם העבודה עם בני הנוער, איש חינוך המביא גישה ציונית, דמות דתית המבררת איתם את האמונות הקיימות אצל כל אחד, ומרצה מארגון "פנימה" שעובד עם הש"ש על המידות. מטרת יום הלימוד היא להטעין את הש"ש במטען ערכי ומקצועי שתעצים את עשייתם החינוכית ותפתח את האיכויות הקיימות בכל אחד. 

 

סמינרים תהליכיים, מקצועיים והעשרתיים ארציים:

במהלך שנת השירות מהווים הש"ש דמויות חינוכיות בקהילה בה הם נמצאים. לכן, יש צורך להעשיר את הש"ש עצמם מבחינה ערכית ורעיונית וכן לתת להם כלים מקצועיים בהם יוכלו להשתמש בהתנדבות. מטרת התהליך החינוכי אותו הש"ש עוברים הינה הכנה של הש"ש לעבודה משמעותית בקהילה, כמו גם העצמתם כבני נוער במדינת ישראל וכמנהיגים צעירים בחברה הישראלית. במהלך השנה עוברים הש"ש סמינרים וימי גרעין ברמה הארצית הכוללים העשרה, הכשרה מקצועית וחיזוק התהליכים האישיים והקבוצתיים אותם הם עוברים. סכ"ה כ-50 ימים במהלך השנה מוקדשים לכך. בין הסמינרים: הכשרה מרוכזת של שבועיים לפני תחילת שנת השירות, סמינר "תיקון עולם", סדרת דרום, סדרת צפון, סדרת מרכז, סדרת יו"ש, סדרת ירושלים, שבוע אמצע, סמינר סיכום וכו'.

 

מעבר לעשייה המשמעותית מאוד בקהילה, שהיא אחת המטרות שלשמה הוקמה שנת השרות של גרעין צמרת, אנו רואים כלמידה מאוד חשובה את החיים של הש"ש בתוך הקבוצה עצמה בה הם פועלים. החיים בקבוצה מאפשרים לש"ש להתנסות בחוויה של קבוצה החיה בדירה משותפת, ומנהלת אורח חיים מלא באופן עצמאי הכולל קניות, ניקיונות, בישולים, ארוחות, לינה, שיחות סלון וכד'. חיי הקבוצה מזמנים לכל ש"ש אפשרות של חוויה קבוצתית משמעותית. בעקבות האופי האינטנסיבי של חיי הקבוצה יש פוטנציאל גדול לחברי הקבוצה ליצור קשרים משמעותיים ביניהם, המכילים הערכה, חברות, אינטימיות. אנו רואים כחלק בלתי נפרד מהחוויה הקבוצתית גם את המשברים והאתגרים אותם כל קבוצה עוברת בדרך לגדילה ולצמיחה משותפת. ניתן לומר כי חיי הקבוצה מאפשרים לפרט שבה התנסות חשובה לקראת החיים, בה הוא לומד לעבוד בצוות, להקשיב, לפתח רגישות, סבלנות וסובלנות, לחיות בשיתוף ולדעת לקבל ולהיות פתוח לדעות שונות, לעתים לדעת לוותר ולעתים לעמוד על עקרונות וערכים בהם הוא מאמין, לקבל ולתת משוב בונה ועוד. כל אלה ועוד מאפשרים ליחיד שהוא חלק מקבוצה לצמוח ולהתפתח ולצאת בסוף שנת השרות בוגר יותר, קשוב יותר, ערכי יותר.