י"א סיון התשע"ח
25/05/2018

Youth and Hagshama Movements / Organizations

....

The basis of the Betarian viewpoint consists of one idea: the Jewish State: The Ideology of Betar The duty and aim of Betar is very simple though difficult: to create that type of Jew which the nation needs in order to better and quicker build a Jewish state. In other words, to create a "normal", "healthy" citizen for the Jewish nation. The greatest d קרא עוד
Hagshama - Article III: The Relevance of Zionism Today "There is a vital need to re-examine our expressions of Zionism and ensure that our ongoing Zionist goals, actions and ideals are meeting the demands and challenges of the 21st Century. A vital need to rejuvenate and revitalize the Zionist Movement." קרא עוד
 
סה"כ: 2
חינוך ציוני הוראת ישראל   דה לגיטימציה של ישראל חינוך ציוני  הוראת ישראל דה לגיטימציה של ישראל 
 

 
 
 

ההסתדרות הציונית העולמית, היא תנועה הפועלת בתמיכת קרן קיימת לישראל, קרן היסוד, וממשלת ישראל.

שליחות בחו"ל | ארגון ציוני | ההסתדרות הציונית העולמית | יהדות התפוצות | שירותים רוחניים בתפוצות | פעילות בתפוצות | הר הרצל | הרצל | החטיבה להתיישבות  | עלייה למדינת ישראל | שליחות חינוכית בחו"ל | דה לגיטימציה של ישראל | הוראת ישראל | חינוך ציוני | אנטישמיות בעולם | הסברה ישראלית | מאמרים נוספיםMaking Aliyah 2013  | Google + | מתחם הרצל | Google B|