י"א סיון התשע"ח
25/05/2018

Zionist Hebrew

....

IvritZionit

This unit was written by Dr. David Breakstone
in association with Rabbi Miles B. Cohen 
 
 
 
This publication is not going to make anyone fluent in either the Hebrew language or Zionist ideology. It does aim, however, to convey the vital importance of both to the future of the Jewish people.

Just as fidelity to the Hebrew language was a key to our redemption from Egypt (Midrash Vayikra Rabba 32:5), so, too, was it a key to our survival throughout the long exile from our homeland. Dispersed to the four corners of the earth, our diligence in continuing to study and pray in Hebrew united us in a collective bond to our common inheritance and its values. Tzedakah, hesed, tikkun olam, am segullah, aliyah, and shalom are just a few of the myriad words and phrases that define who we are with meanings and associations that cannot be fully appreciated in translation. And then a century ago, by virtue of the assiduousness of our forebears throughout the generations, the early Zionists were able to revive Hebrew as a dynamic language enabling those returned onto Zion to conjoin not only with their heritage but also with one another. Enlarging the circle of those able to do so is fundamental to the Zionist vision, predicated as it is on the unity of the Jewish people.

 

Naturally, then, this conviction is integral to The Jerusalem Program, the ideological foundation of the Zionist Movement. It consists of a basic statement of principles to which all who would call themselves Zionists are bidden to agree, a unifying statement pulling together into a single force those holding a broad spectrum of diverse beliefs and ideologies but who together comprise a single, cohesive World Zionist Organization. It also establishes the tone and direction of Zionism today, as subscribing to it not only affirms one’s belief in the right of the Jewish people to a state and homeland of its own, but also expresses our hopes and aspirations for the society we would wish to create there, as well as for the relationship we would like to see develop between the Jewish state and the Jewish people everywhere.

 

In creating this unit, then, the World Zionist Organization and its affiliate, the American Zionist Movement, hope to stimulate those using it to engage in a deeper exploration of the ideological underpinnings of Zionism and the richness of the Hebrew language, and to see both as treasures to be embraced and embedded in their own lives.

 

 

עברית Zionist Hebrew The lessons of עִבְרִית צִיּוֹנִית – Zionist Hebrew are designed in a modular fashion so that they may be used in a variety of venues, ranging from a 10-minute opening of a meeting or event to a series of 45-minute sessions. קרא עוד
Zionist Hebrew - Lesson 1 Learn about the meaning of Tokhnit תָּכְנִית in The Jerusalem Program קרא עוד
Zionist Hebrew - Lesson 2 Learn about the meaning of Ahdut אַחְדוּת in The Jerusalem Program קרא עוד
Zionist Hebrew - Lesson 3 Learn about the meaning of Aliyah עֲלִיָּה in The Jerusalem Program קרא עוד
Zionist Hebrew - Lesson 4 Learn about the meaning of Hevra חֶבְרָה in The Jerusalem Program קרא עוד
Zionist Hebrew - Lesson 5 Learn about the meaning of Lashon לָשׁוֹן in The Jerusalem Program קרא עוד
Zionist Hebrew - Lesson 6 Learn about the meaning of Hagannah הֲגַנָּה in The Jerusalem Program קרא עוד
Zionist Hebrew - Lesson 7 Learn about the meaning of Yishuv יִשּׁוּב in The Jerusalem Program קרא עוד
 
סה"כ: 8
חינוך ציוני הוראת ישראל   דה לגיטימציה של ישראל חינוך ציוני  הוראת ישראל דה לגיטימציה של ישראל 
 

 
 
 

ההסתדרות הציונית העולמית, היא תנועה הפועלת בתמיכת קרן קיימת לישראל, קרן היסוד, וממשלת ישראל.

שליחות בחו"ל | ארגון ציוני | ההסתדרות הציונית העולמית | יהדות התפוצות | שירותים רוחניים בתפוצות | פעילות בתפוצות | הר הרצל | הרצל | החטיבה להתיישבות  | עלייה למדינת ישראל | שליחות חינוכית בחו"ל | דה לגיטימציה של ישראל | הוראת ישראל | חינוך ציוני | אנטישמיות בעולם | הסברה ישראלית | מאמרים נוספיםMaking Aliyah 2013  | Google + | מתחם הרצל | Google B|