י"א סיון התשע"ח
25/05/2018

כיוונים חדשים

....

כתב העת "כיוונים חדשים" הנו במה עצמאית ובלתי תלויה לדיון בסוגיות הציונות
והעם היהודי בימינו: תיאור התמורות בישראל ובגולה וכיווני התפתחותן; 
חקר תולדות היישוב והתנועה הציונית; ביטוי למחשבה היהודית בת־זמננו; 
עיון בבעיות הזהות התרבותית של החברה הישראלית; עתיד הציונות - הערכות ומגמות.


ההסתדרות הציונית מאפשרת מתן ביטוי פלורליסטי מלא וחופשי ולכן כיוונים חדשים פתוח להשקפות מגוונות. הדעות המובעות במאמרים מבטאות את עמדות מחבריהם ולא בהכרח את עמדת המערכת.

 

מייסד כתב העת ועורכו הוא אלי אייל.

סגנית עורך: ליפשה בן ש"ך.

 

יוצא לאור בסיוע המכון לתולדות הציונות וההתיישבות של קק"ל.


 

כתובת המערכת:


ההסתדרות הציונית העולמית, ת"ד 92, ירושלים 91000, טל' 052-3473934

 

ליצירת קשר באמצעות דוא"ל


 

© כל הזכויות שמורות
המערכת אינה מחזירה כתבי־יד

 

 

גיליון 30 של "כיוונים חדשים" ניתן להשגה עכשיו בחנויות הספרים.
עיינו בגיליונות הקודמים:


 

 

  

coverND

 

 

 

 

 

 

 

 

גיליון 23 גיליון טבת תשע"א, דצמבר 2010 קרא עוד
גיליון 22 גיליון סיון-תמוז תש"ע, יוני 2010 קרא עוד
גיליון 21 גיליון טבת תש"ע, דצמבר 2009 קרא עוד
גיליון 20 גיליון תמוז-אב תשס"ט, יולי-אוגוסט 2009 קרא עוד
גיליון 19 גיליון טבת תשס"ט, ינואר 2009 קרא עוד
גיליון 18 גיליון תמוז תשס"ח, יולי 2008 קרא עוד
גיליון 17 גיליון טבת-שבט תשס"ח, ינואר 2008 קרא עוד
גיליון 16 גיליון תמוז תשס"ז, יולי 2007 קרא עוד
גיליון 15 גיליון טבת תשס"ז, ינואר 2007 קרא עוד
גיליון 14 גיליון סיון תשס"ו, יוני 2006 קרא עוד
 
דפים: 1 [2] 3 (סה"כ: 21)
חינוך ציוני הוראת ישראל   דה לגיטימציה של ישראל חינוך ציוני  הוראת ישראל דה לגיטימציה של ישראל 
 

 
 
 

ההסתדרות הציונית העולמית, היא תנועה הפועלת בתמיכת קרן קיימת לישראל, קרן היסוד, וממשלת ישראל.

שליחות בחו"ל | ארגון ציוני | ההסתדרות הציונית העולמית | יהדות התפוצות | שירותים רוחניים בתפוצות | פעילות בתפוצות | הר הרצל | הרצל | החטיבה להתיישבות  | עלייה למדינת ישראל | שליחות חינוכית בחו"ל | דה לגיטימציה של ישראל | הוראת ישראל | חינוך ציוני | אנטישמיות בעולם | הסברה ישראלית | מאמרים נוספיםMaking Aliyah 2013  | Google + | מתחם הרצל | Google B|