חיפוש
ידיעונים

אוספי הארכיון הציוני

הקונגרסים הציוניים הראשונים התהדרו בדברי דפוס אמנותיים במיוחד. הצירים, שייצגו את המדינות השונות בקונגרסים הציוניים, קיבלו הזמנה וכרטיס ציר מעוטרים בציורים יפהפיים. האיורים הופיעו גם על גלויות רשמיות של הקונגרס. הציורים עסקו בנושאים הקשורים לציונות, להתיישבות, לגלות, לארץ ישראל ולרעיונות מהמקורות היהודיים. בין אוספי הארכיון ניתן למצוא כרטיסי ציר של המנהיגים הציוניים שהשתתפו בקונגרסים, ודברי דפוס שהודפסו עבור הקונגרסים השונים.

כרטיס ציר לקונגרס הציוני הראשון, באזל, 1897 (DD11)

כרטיס ציר לקונגרס הציוני הראשון, באזל, 1897

כרטיס ציר של מכס בודנהיימר לקונגרס הציוני השני, באזל, 1898 (A151)

כרטיס ציר של מכס בודנהיימר לקונגרס הציוני השני, באזל, 1898

הזמנה לקונגרס הציוני השלישי, באזל, 1899 (DD18)

הזמנה לקונגרס הציוני השלישי, באזל, 1899

גלויה של הקונגרס הרביעי, לונדון, 1900 (A1503)

גלויה של הקונגרס הרביעי, לונדון, 1900

כרטיס ציר של מכס בודנהיימר לקונגרס הרביעי, לונדון, 1900 (A151)

כרטיס ציר של מכס בודנהיימר לקונגרס הרביעי, לונדון, 1900

גלויה מהקונגרס הרביעי, לונדון, 1900 (DD17)

גלויה מהקונגרס הרביעי, לונדון, 1900

גלויה מהקונגרס החמישי, באזל, 1901 (DD15)

  גלויה מהקונגרס החמישי, באזל, 1901

כרטיס ציר של מכס בודנהיימר לקונגרס השישי, בזל, 1903 (A1514)

כרטיס ציר של מכס בודנהיימר לקונגרס השישי, בזל, 1903

הזמנה לקונגרס השביעי - הקונגרס הראשון לאחר מותו של הרצל, באזל, 1905 (A1503)

הזמנה לקונגרס השביעי - הקונגרס הראשון לאחר מותו של הרצל, באזל, 1905

הזמנה לקונגרס השמיני של לייב יפה, האג, 1907 (A132)

הזמנה לקונגרס השמיני של לייב יפה, האג, 1907

כרטיס ציר של לייב יפה לקונגרס העשירי, באזל, 1911 (A132)

כרטיס ציר של לייב יפה לקונגרס העשירי, באזל, 1911

מתוך אתר הארכיון הציוני המרכזי