חיפוש
ידיעונים

שידור הקונגרס • יום הקונגרס הראשון | 10/21/2020 | ב׳ בחשון תשפ״א

  לצפייה
 • יום הקונגרס השני | 21/10/2020 | ג׳ בחשון תשפ״א

  לצפייה
 • יום הקונגרס השלישי | 22/10/2020 | ד׳ בחשון תשפ״א

  לצפייה
 • יום הקונגרס הרביעי | 23/10/2020 | ה׳ בחשון תשפ״א

  לצפייה