חיפוש

תוצאות הבחירות בקונגרס הציוני הל״ח

בחירת יו״ר ההנהלה

בעד: 543
נגד: 12
נמנע: 12

אי לכך ההחלטה אושרה
יו״ר ההנהלה הנבחר: מר יעקב חגואל


בחירת סגן ומ״מ יו״ר ההנהלה

בעד: 540
נגד: 15
נמנע: 12

אי לכך ההחלטה אושרה
סגן ומ״מ יו״ר ההנהלה הנבחר: מר יזהר הס


בחירת חברי ההנהלה המצומצמת

בעד: 541
נגד: 15
נמנע: 11

אי לכך ההחלטה אושרה


אישור חברי ההנהלה המורחבת

בעד: 552
נגד: 7
נמנע: 8

אי לכך ההחלטה אושרה


בחירת חברי הוועד הפועל הציוני

בעד: 554
נגד: 7
נמנע: 4

אי לכך ההחלטה אושרה


בחירת מ״מ הוועד הפועל הציוני

בעד: 555
נגד: 5
נמנע: 7

אי לכך ההחלטה אושרה


בחירת נשיא/ה של ההסתדרות הציונית העולמית
הקונגרס הציוני הל״ח מסמיך את הוועד הפועל הציוני

בעד: 557
נגד: 6
נמנע: 4

אי לכך ההחלטה אושרה


הסמכת הוועד הפועל הציוני לתקן חוקה

בעד: 544
נגד: 16
נמנע: 7

אי לכך ההחלטה אושרה