חיפוש
ידיעונים

ארגונים ציוניים בינלאומיים

כל הארגונים הציוניים הבינלאומיים שמזוהים עם ההסתדרות הציונית העולמית חתומים על תכנית ירושלים; המנשר הרשמי של התנועה הציונית, ושולחים לקונגרס הציוני מספר קבוע של צירים ללא צורך להשתתף בבחירות. אמנם יש להם הזכות להצביע על סוגיות הקשורות למועמדות בקונגרס הציוני, אך הם לא משתתפים באופן פעיל בקביעת המועמדים לגופים ולתפקידים השונים שהקונגרס בוחר.