חיפוש
ידיעונים

תוצאות ההצבעות

תוצאות ההצבעות שנערכו ביום חמישי, 22 באוקטובר 2020, ד' חשון תשפ"א

02:00-12:00


המשך כהונתה של נשיאת בית הדין הציוני העליון הגב' מרים נאור

בעד: 287
נגד: 24
נמנע: 3

אי לכך ההחלטה אושרה


בחירת עמיתי כבוד

בעד: 301
נגד: 7
נמנע: 6

אי לכך ההחלטה אושרה


בחירת מבקר/ת ההסתדרות הציונית העולמית מר סטיבן סתיו

בעד: 294
נגד: 13
נמנע: 7

אי לכך ההחלטה אושרה


הצעת החלטה 1.1 - הנחלת מינוחי עליה וקליטה במוסדות הלאומיים

בעד: 570
נגד: 5
נמנע: 2

אי לכך ההחלטה אושרה


הצעת החלטה 1.2 עידוד עליה

בעד: 561
נגד: 12
נמנע: 4

אי לכך ההחלטה אושרה


הצעת החלטה 2.1 - חינוך ציוני לדורות

בעד: 411
נגד: 157
נמנע: 9

אי לכך ההחלטה אושרה


הצעת החלטה 2.2 - שפה ותרבות עברית

בעד: 556
נגד: 19
נמנע: 2

אי לכך ההחלטה אושרה


ההצעת החלטה 3.1 - ועדה שתמליץ על צעדים להכללתם של קולות רבים יותר מתוך התנועה הציונית

בעד: 556
נגד: 19
נמנע: 2

אי לכך ההחלטה אושרה


הצעת החלטה 3.2 - אחדות העם היהודי

בעד: 344
נגד: 222
נמנע: 11

אי לכך ההחלטה אושרה


הצעת החלטה 4.1 - המאבק באנטי ציונות בקמפוסים

בעד: 396
נגד: 76
נמנע: 5

אי לכך ההחלטה אושרה


הצעת החלטה 5.3 - העצמת מועצת תנועות הנוער הציוניות העולמיות ותנועותיהם המגשימות 

בעד: 547
נגד: 25
נמנע: 5

אי לכך ההחלטה אושרה


ההצעת החלטה ג' - קביעת כללים בדבר הוצאה מההסתדרות הציונית העולמית

בעד: 547
נגד: 25
נמנע: 5

אי לכך ההחלטה אושרה