חיפוש
ידיעונים

קרן קיימת לישראל

הקרן הקיימת לישראל (קק"ל) הוקמה בקונגרס הציוני החמישי (1901) כארגון שנועד לשמש לרכישת קרקעות שיהיו "בבעלותו הנצחית של העם היהודי". הקק"ל, אשר הוקמה כארגון הנמצא בבעלות מלאה של ההסתדרות הציונית העולמית, שייכת לעם היהודי ומשמשת כנאמן שלו עבור קרקעות שנרכשו במהלך מאה שנה.

פיתוח והתיישבות הקרקעות של קק"ל הם המשך ישיר של חוק השבות הישראלי. לפני קום המדינה קק"ל רכשה כמיליון דונם של קרקעות מכספים שתרמו יהודים מישראל ומכל רחבי העולם.

הפעילות הנרחבת של קק"ל מתנהלת בשם העם היהודי, לטובת הציבור כולו ועבור כל מגזרי האוכלוסייה, ללא הבדלי אזור או מוצא אתני. פעילות זו כוללת חיזוק של היישובים הפריפריים, שימוש כנאמן עבור קרקעות המדינה ושימור האתרים היפים שלה, שימור נופים ואתרי טבע, שיפור איכות הסביבה וגיוס רמת המודעות הסביבתית בציבור למען הדורות הבאים.