חיפוש

קרן היסוד

קרן היסוד הוקמה בשנת 1920 כמוסד הרשמי של מדינת ישראל לגיוס כספים מחוץ לארצות הברית. בשנותיה המוקדמות, בעזרת תרומות שגויסו בכל רחבי העולם היהודי, קרן היסוד הביאה לארץ ישראל אלפי יהודים שברחו מאירופה, עזרה בקליטתם, הקימה יותר מ-900 יישובים עירוניים וכפריים ובתוך כך סיפקה לעולים החדשים מגורים ועבודה ופיתחה את התשתית הכלכלית, התעשייתית, החינוכית והתרבותית של המדינה המתהווה.

כיום קרן היסוד עוסקת בפרויקטים שנועדו לחזק את יישובי הפריפריה בישראל, לסייע לעלייה ולקדם חינוך ציוני-יהודי בתפוצות, בשיתוף פעולה הדוק עם ממשלת ישראל ועם הסוכנות היהודית.

קרן היסוד פועלת לגיוס כספים לצרכים המיידים של אזורים בישראל המוכים טרור או מלחמה. קמפיין גיוס תרומות כזה מעיד על רמת הנכונות של קרן היסוד לפעול בקרב הקהילה הבינלאומית לטובת מטרות שדורשות התערבות מידית.