חיפוש

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות הציונית העולמית נוסדה בשנת 1897 ופעילותה מוקדשת לקידום הרעיון הציוני והתנועה הציונית כמרכיבים חיוניים של החיים היהודיים המודרניים. ההסתדרות הציונית העולמית שואפת להגביר את השפעת האידיאולוגיה הציונית ואת הפעילות הציונית בקהילות היהודית בכל רחבי העולם, על-ידי עידוד צמיחה ופיתוח של הפדרציות הציוניות המקומיות ועל-ידי גיבוש מגוון רחב של תכניות ושירותים, שמקורם בירושלים.

ההסתדרות הציונית העולמית נוסדה בקונגרס הציוני הראשון שהתכנס ביוזמת תיאודור הרצל בבאזל, שווייץ, באוגוסט 1897. היא קראה "להקים בארץ ישראל [אז פלשתינה תחת השלטון העות'מאני] בית מולדת לעם היהודי המובטח על-פי החוק", ונטלה על עצמה מחויבות "לקדם התיישבות של חקלאים, בעלי מלאכה וסוחרים יהודיים", "לארגן ולאחד את כל העולם היהודי", "לחזק את הזהות הלאומית היהודית" וגם "לקבל את הסכמתן של ממשלות שונות" להקמת בית מולדת לעם היהודי.

לאחר הקמתה של מדינת ישראל ההסתדרות הציונית העולמית התמודדה עם אתגרים חדשים. כיום היא מתמקדת בעידוד העלייה וביישוב הארץ, בחינוך היהודי הציוני ובהוראת השפה העברית, במאבק באנטישמיות, בהסברה למען ישראל, בחיבור הדורות הצעירים לישראל ועיצובה של ישראל למען הפיכתה לחברה למופת