חיפוש

הסוכנות היהודית לארץ ישראל

הסוכנות היהודית לארץ ישראל, אשר הוקמה בשנת 1929, פועלת להבטחת עתיד העם יהודי.

הסוכנות הייתה גורם חשוב בהקמתה ובנייתה של מדינת ישראל, וכיום היא ממשיכה לשמש כחוליה המקשרת העיקרית בין המדינה היהודית לקהילות היהודיות בכל רחבי העולם, בהיותה הארגון היהודי הגדול בעולם. שותפות עולמית זו אפשרה לה לתת מענה לאתגרים הגדולים ביותר של העם היהודי בכל דור ודור.

כיום הסוכנות היהודית לארץ ישראל מחברת בין המשפחה היהודית העולמית, מביאה יהודים לישראל ומביאה את ישראל ליהודים על-ידי יצירת מעורבות בעלת משמעות בחייה של ישראל וסיוע בעלייה. הסוכנות היהודית נמצאת כיום בחזית העולם היהודי, מוכנה לתת מענה למקרי חירום בישראל ולחלץ יהודים ממדינות שבהן הם נמצאים בסיכון. בנוסף לכך, הסוכנות מעורבת גם בפעילות לבניית חברה טובה יותר בישראל, וגם מחוצה לה – בכך שהיא מעודדת ישראלים צעירים ובני גילם מכל העולם לגלות תחושה קולקטיבית של המהות היהודית.

הסוכנות היהודית ממומנת על-ידי הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה, קרן היסוד - המגבית המאוחדת לישראל, ארגוני צדקה ותורמים פרטיים מישראל ומכל רחבי העולם. ההסתדרות הציונית העולמית היא אחד משלושת הארגונים שמרכיבים את הסוכנות ומהווה מחצית מההנהלה ומחבר הנאמנים שלה.