חיפוש
ידיעונים

יום הקונגרס השלישי | 22/10/2020 | ד׳ בחשון תשפ״א

ישיבת מליאה מס' 8 | יו"ר: גב' יהודית אוליאל מלכה

ברכת שר הביטחון וראש הממשלה החליפי, מר בנימין גנץ

׳חלוציות כאן ועכשיו׳, סרטון


ישיבת מליאה מס' 10 | יו"ר: גב' מדלן בליי

טקס עמיתי כבוד, הרב יחיאל וסרמן

סרטון מסכם ׳שבט  אחים ואחיות׳