חיפוש
ידיעונים

בריתות ציוניות עולמיות

ברית ציונית עולמית היא ארגון המייצג בתנועה הציונית השקפת עולם ייחודית, בעל סניפים בחמש מדינות לפחות, אשר מיוצג בקונגרס הציוני לפחות על-ידי 12 צירים.

לרוב המפלגות הפוליטיות בישראל יש ברית עולמית שמזוהה אתן ומנהלת את פעילותן בחו"ל, בדומה לשלושת הזרמים הדתיים העיקריים ביהדות. נוסף על כך, גם לתנועה הרוויזיוניסטית ולתנועה הציונית הכללית יש גופים שפועלים ומיוצגים על-ידי בריתות ציוניות עולמיות.

כל חבר של ברית עולמית חייב להצהיר על עצמו כציוני. צירי הקונגרס הציוני מטעם בריתות עולמיות יכולים להצביע בכל הסוגיות הקשורות למועמדות ולבחירות למוסדות ההסתדרות הציונית העולמית.