חיפוש

הקונגרס הציוני ה-ל"ח (38)

מתי
הקונגרס הציוני ה-38 יתקיים בימים – ב' – ד' בחשוון תשפ"א, 20 – 22 באוקטובר 2020.

איפה
מטה הקונגרס יושב בירושלים.

השנה הקונגרס הציוני יתקיים לראשונה באופן מקוון.


מיהם המשתתפים

צירים
פדרציות ציוניות מקומיות, שפועלות בתור ארגוני-גג המורכבים מכל הארגונים הציוניים במדינות שלהן, ואשר אחראיות, בין היתר, על קיום בחירות דמוקרטיות של צירי הקונגרס הציוני.

לאחר שהארגונים המרכיבים את הפדרציה הציונית ממנים את המועמדים לצירים, הפדרציה מפקחת על בחירות דמוקרטיות, שבהן זכאים להשתתף כל היהודים מעל לגיל 18 שהם תושבי קבע במדינה.

כל צירי הקונגרס הציוני חייבים להיות בני 18 לפחות ולהיבחר בתהליך שצוין למעלה, או להיבחר כמועמדים לצירים על-ידי ארגון יהודי-ציוני בינלאומי או על-ידי מפלגה ישראלית ציונית, תנועה דתית יהודית או סיעה עצמאית.

רק צירי הקונגרס רשאים להשתתף בישיבות הוועדות ובישיבות הכלליות של הקונגרס עם זכויות הצבעה מלאות.

לרשימת צירים לקונגרס הציוני הל״ח

סגני צירים
הגופים שרשאים לשלוח צירים לקונגרס רשאים גם לבחור שני סגנים לכל ציר. סגני צירים יכולים להשתתף ברוב ישיבות הקונגרס, אך הם לא מקבלים זכות הצבעה, אלא אם כן הם ממלאים את מקומו של ציר באופן זמני או קבוע.

לרשימת מ״מ צירים לקונגרס הציוני הל״ח

משקיפים
משקיפים נרשמים מראש לקונגרס הציוני ויכולים להשתתף ברוב הישיבות שלו, אך אינם יכולים להיכנס לישיבות הוועדות או להצביע על הצעות להחלטות או תיקונים בחוקה.