חיפוש
המוסדות הלאומיים
צוות הקונגרס
גלריה
שידורים
עמוד הבית

המנדט

משתתפי הקונגרס הציוני מתכנסים כדי לנהל שיח על סוגיות שחשובות לישראל, לעם היהודי ולתנועה הציונית. צירי הקונגרס מנהלים דיונים ומצביעים על החלטות ותיקונים לחוקה שנועדו לשפר את יכולתם של המוסדות הלאומיים לעמוד באתגרים שזוהו. הדיונים הללו מתקיימים במגוון ועדות, כאשר כל האסיפה מצביעה על המלצות הוועדות.

כמו כן, הקונגרס מוסמך לקבוע את מדיניות ההסתדרות הציונית העולמית ואת תקציבה לשנה הקרובה. נוסף על כך, האסיפה הכללית של הקונגרס בוחרת את יו"ר ההנהלה הציונית ואת סגן היו"ר, את חברי ההנהלה הציונית, את חברי הוועד הפועל הציוני וממלאי מקומם, את נשיא בית הדין הציוני העליון, את פרקליט ההסתדרות הציונית העולמית ואת המבקר.

לבסוף, הקבוצות האידיאולוגיות שיוצרים צירי הקונגרס משפיעות גם על בחירתם של בעלי התפקידים במוסדות הלאומיים של ישראל.