חיפוש
המוסדות הלאומיים
צוות הקונגרס
גלריה
שידורים
עמוד הבית

שידורים

ערב הגאלה החגיגי בקונגרס הציוני המיוחד בירושלים


חוגגים ציונות עם ההסתדרות הציונית העולמית והסוכנות היהודית