חיפוש
המוסדות הלאומיים
צוות הקונגרס
גלריה
שידורים
עמוד הבית

תוצאות הצעות ההחלטה

תוצאות ההצבעות שנערכו בימים ראשון - שלישי, 21-23 במאי 2023,
א'-ג' סיון תשפ"ג, 20:00 - 08:00


ועדה מספר 1 - מגילת העצמאות ותכנית ירושלים


1.1 עיגון מעמדה של מגילת העצמאות בתנועה הציונית

בעד: 418
נגד: 202
נמנע: 25

אי לכך ההצעה התקבלה


1.2 תכנית ירושלים ומגילת העצמאות

בעד: 398
נגד: 225
נמנע: 22

אי לכך ההצעה התקבלה


1.3 125 שנות ציונות ו-75 שנה למדינת ישראל

בעד: 331
נגד: 261
נמנע: 53

אי לכך ההצעה התקבלה


ועדה מספר 2 - עלייה וחוק השבות


2.2 הקונגרס הציוני קורא לממשלת ישראל לא לשנות את חוק השבות

בעד: 399
נגד: 237
נמנע: 9

אי לכך ההצעה התקבלה


2.3 עידוד עלייה

בעד: 613
נגד: 15
נמנע: 17

אי לכך ההצעה התקבלה


2.4 הקמת צוות משימה לניסוח הצעה מוסכמת בסוגיית סעיף הנכד בחוק השבות

בעד: 240
נגד: 386
נמנע: 19

אי לכך ההצעה לא התקבלה


ועדה מספר 3 - חיזוק מדינת ישראל מבפנים ובחוץ


3.1 מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית

בעד: 368
נגד: 262
נמנע: 15

אי לכך ההצעה התקבלה


3.2 הקמת משרד לחדשנות במוסדות הלאומיים

בעד: 576
נגד: 50
נמנע: 19

אי לכך ההצעה התקבלה


3.3 חיזוק בתי כנסת ומרכזים קהילתיים יהודיים בתפוצות בזיקתם לציונות ולמדינת ישראל
- ווטום ספרטום -

בעד: 307
נגד: 329
נמנע: 9

אי לכך ההצעה לא התקבלה


3.3 חיזוק בתי כנסת ומרכזים קהילתיים יהודיים בתפוצות בזיקתם לציונות ולמדינת ישראל

בעד: 388
נגד: 243
נמנע: 14

אי לכך ההצעה התקבלה


ועדה מספר 4 - רב גוניות בתנועה הציונית


4.1 הקונגרס הציוני בעד חיזוק הקשר בין קהילות הלהטבק"א בתפוצות למדינת ישראל
ושוויון מלא לקהילת הלהטבק"א במוסדות הלאומיים לכבוד יובל 75 לעצמאות ישראל

בעד: 354
נגד: 271
נמנע: 20

אי לכך ההצעה התקבלה


4.2 הקונגרס הציוני מתנגד לביטול ההכרה בגיורים קונסרבטיבים ורפורמים

בעד: 384
נגד: 238
נמנע: 23

אי לכך ההצעה התקבלה


ועדה מספר 5 - זיכרון השואה ומאבק נגד אנטישמיות


5.1 תיעוד עדויות השואה

בעד: 639
נגד: 1
נמנע: 5

אי לכך ההצעה התקבלה


5.2 מאבק בהדרתם של יהודים מלימודים אתניים

בעד: 638
נגד: 3
נמנע: 4

אי לכך ההצעה התקבלה


ועדה מספר 6 - חיזוק התנועה הציונית


6.1 ההסתדרות הציונית העולמית מצדיעה למדינת ישראל לרגל יום העצמאות ה 75

בעד: 639
נגד: 4
נמנע: 2

אי לכך ההצעה התקבלה


6.2 כיבוד חוקת הצ"ע לאחר 75 שנות עצמאות

בעד: 462
נגד: 174
נמנע: 9

אי לכך ההצעה  התקבלה


ועדה מספר 7 - ועדת חוקה


7.1 ייצוג נשי הולם

בעד: 432
נגד: 197
נמנע: 16

אי לכך ההצעה התקבלה


7.2 הצעה לתיקון חוקה בעניין נציגות הגופים הבין ארציים בהנהלה המורחבת

בעד: 586
נגד: 34
נמנע: 25

אי לכך ההצעה התקבלה


7.3 הצעה להחלטה בעניין תיקון חוקת ההסתדרות הציונית העולמית
בנושא "פרקליט ההסתדרות הציונית העולמית – הוראת שעה"

בעד: 360
נגד: 259
נמנע: 26

מאחר ונדרש רוב של שני שליש מצביעים ההצעה לא התקבלה