חיפוש
המוסדות הלאומיים
צוות הקונגרס
גלריה
שידורים
עמוד הבית

הצעות החלטה

הצעות החלטה

הקונגרס הציוני המיוחד
75 שנה למדינת ישראל

19-21.4.2023, כ"ח - ל' בניסן תשפ"ג
ירושלים


ועדה 1 – מגילת עצמאות ותכנית ירושלים


1-1 עיגון מעמדה של מגילת העצמאות בתנועה הציונית


הצעה מוגשת ע"י הרב סרג׳יו ברגמן
בשם האיגוד העולמי ליהדות מתקדמת
 
הואיל ומדינת ישראל, החוגגת 75 שנה, השכילה לחתום בעת כינונה על מסמך חגיגי המגדיר היטב את דמותה כמדינה יהודית ודמוקרטית;
 
והואיל וחלק מיסודות הציונות, כהגדרתם בחוקת ההסתדרות הציונית העולמית הם אחדותו של העם היהודי:  
 
" ביצורה של ישראל כמדינה יהודית -ציונית ודמוקרטית ועיצובה כבעלת ייחוד ערכי-רוחני המושתת על כיבוד הדדי של הרב-גוניות בעם היהודי, ועל חזון הנביאים, כחברת מופת, השואפת לשלום ותורמת לתיקון עולם."
 
והואיל והציונות היא תנועה הדוגלת בעקרונות יסוד של צדק, שוויון ודמוקרטיה ושוללת הפלייה מטעמי מוצא, לאום או גזע או מגדר או נטייה מינית, ומחויבת למסמך המכונן של מדינת ישראל, הוא מגילת העצמאות;
 
על כן, מחליט הקונגרס הציוני לכבוד יובל ה- 75 לישראל:
 
1. מגילת העצמאות היא אחד ממסמכיה המרכזיים, המכוננים, של התנועה הציונית. 
 
2. בכל אחד ממשרדיה של ההסתדרות הציונית העולמית, בארץ ובחו"ל, תוצג מגילת העצמאות, לצד תוכנית ירושלים. 
 
3. ההסתדרות הציונית העולמית ומחלקותיה לא יקיימו פעילויות הסותרות את ערכי מגילת העצמאות.
 
4. ההסתדרות הציונית העולמית לא תקיים שיתופי פעולה עם ארגונים שערכיהם סותרים את ערכי מגילת העצמאות.

1-2 תכנית ירושלים ומגילת העצמאות


 
הצעת מוגשת ע" חיה כהן
מטעם ברית עץ (עבודה ציונית)
 
במצב הנוכחי במדינת ישראל, בו החששות כבדים, הלהבות הולכות וגדלות והפילוג נמצא בשיאו ההסתדרות הציונית העולמית מהווה גורם חשוב וחיוני המאגד בתוכו את נציגי כל הקשת הציונית בעולם היהודי ומתוך חובה למלא אחר ייעודה המרכזי של ההסתדרות הציונית העולמית בתוך העם היהודי כפלטפורמה לאחדות, שיתופי פעולה והידברות;
 
והואיל וסעיף 3 של תכנית ירושלים קובע כי: …"ביצורה של ישראל כמדינה יהודית -ציונית ודמוקרטית ועיצובה כבעלת ייחוד ערכי-רוחני המושתת על כיבוד הדדי של הרב-גוניות בעם היהודי, ועל חזון הנביאים, כחברת מופת, השואפת לשלום ותורמת לתיקון עולם.״;
 
והואיל וההסתדרות הציונית העולמית מחייב כל חבר בתנועה הציונית לקבל עליו את תוכנית ירושלים;
 
והואיל וההסתדרות הציונית העולמית מאגדת בתוכה את כל הבריתות האידאולוגיות,
את כל הזרמים הדתיים ואת כל הארגונים הציוניים הפעילים בעם היהודי בארץ
ובתפוצות;
 
והואיל ומגילת העצמאות התקבלה ונחתמה על ידי כל הזרמים הפוליטיים בעם היהודי
 
על כן, מחליט הקונגרס הציוני:
 
1. לאמץ את מגילת העצמאות של מדינת ישראל כמסמך בסיס לתוכנית ירושלים.

2. שעקרונות מגילת העצמאות ינחו את דרכי פעולתה של ההסתדרות הציונית העולמית ויהוו מקור השראה מרכזי בחזון הציוני.

3. לעודד את כל מחלקות ההסתדרות הציונית העולמית לקיים בשנת ה- 75 לעצמאות ישראל פעילויות ואירועים סביב ערכי מגילת העצמאות ומעמדה כמסמך מכונן.

4. לפנות להנהלה הציונית לבחון כי על בניין ההסתדרות הציונית העולמית בתל אביב, שעל צידו נתלות מעת לעת כרזות ציוניות הזוכות לנראות ציבורית מכובדת וממלכתית, תיתלה בשנת ה- 75 כרזה גדולה שמגילת העצמאות במרכזה.

1-3  125  שנים לציונות ו - 75 שנים לישראל


הצעה מוגשת ע"י עו"ד נריה מאיר
מטעם ליכוד עולמי
אחרי הצבעת ואישור נשיאות הקונגרס הציוני

הואיל וארץ ישראל שייכת לעם היהודי מכוח זכותו ההיסטורית, הדתית והמוסרית עליה היא מדינת ישראל;

והואיל ומכוח זכות זו, התכנס הקונגרס הציוני הראשון וייסד זהות ציונית אקטיביסטית, שמכוחה פעלו ראשי הציונות בגיבוש הציונות המדינית והמעשית שהובילה להקמת המדינה; 
והואיל ויש צורך היום במלאת 75 שנים למדינת ישראל בחיזוק האקטיביזם הציוני;

לפיכך, הקונגרס הציוני יקרא:

1. לחיזוק הזהות הציונית בישראל ובתפוצות הנשענת על ההתיישבות, העליה, החינוך, כפי שנקבע בתכנית ירושלים.

מכוח הזכות ההיסטורית והציונית, הקונגרס הציוני יפעל:

2. לחיזוק ההתיישבות בישראל ועידוד העליה וביצור הרוב היהודי: הקונגרס הציוני קורא להסתדרות הציונית העולמית לפעול להגדלת הרוב היהודי על ידי הפניית משאבים נוספים בתוכניות לעידוד עליית יהודים מהתפוצות ובפעולה מול מדינת ישראל, לחיזוק הקליטה בישראל. 
 
בנוסף,  הקונגרס הציוני קורא להסתדרות הציונית העולמית:

3. לפעול לחיזוק מערכת החינוך בישראל ובתפוצות כך שתשים דגש על לימודי ציונות, זהות יהודית, מורשת ישראל, ולהיות ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית אשר בה הזכות להתפלל בחופשיות.

הקונגרס הציוני יקרא למוסדות הלאומיים:

4. להגדלת המשתתפים במוסדות החינוך היהודי בתפוצות בלימודי עברית ובמעורבות בתנועה הציונית וביצירת גשרים חדשים בקשר לישראל ובפיתוח תכניות שיחזקו את הזהות הלאומית של העם היהודי ובחינוך לתרומה לחברה בשירות צבאי משמעותי בצה"ל.

לנוכח המחלוקות בתוך העם היהודי ולאור הזהות הציונית המאחדת הקונגרס הציוני קורא להסתדרות הציונית העולמית:

5. לפעול בקרב החברה הישראלית לחיזוק האחדות בין החלקים השונים בעם תוך עידוד השיח הציוני, הפועל לשמירה על זהותה היהודית והדמוקרטית של המדינה מתוך זיקה עמוקה למורשת ישראל וערכיה.

ועדה 2 - עליה וחוק השבות


לכבוד 75 שנים לעצמאות ישראל 
ולאור מרכזיותו של חוק השבות בתקומת ישראל 
2-2 הקונגרס הציוני קורא לממשלת ישראל לא לשנות את חוק השבות


הצעה מוגשת ע"י בלה לבוביץ'
מטעם ביתנו עולמי
וע"י הרב מאוריסיו בלטר
מטעם ברית מרכז עולמי 
 
הואיל וחוק השבות הוא מהחשובים בחוקי מדינת ישראל, חוק שהוא למעשה סלע הציונות המעגן את אחד מעקרונותיה המובהקים ביותר של התנועה הציונית מאז ומעולם;

והואיל ובשנת יובל ה- 75 למדינת ישראל בולטת במיוחד העובדה כי בזכותו של חוק השבות זכתה מדינת ישראל בעלייה מבורכת של מיליוני עולים לאורך השנים – מארצות המזרח והמערב כאחד; 

והואיל וברבות השנים הפך חוק השבות לסמל, סמל חגיגי לעמיות יהודית במיטבה,  סמל מפואר, ציוני מאין כמוהו אשר מגדיר את גבולות הקולקטיב של העם היהודי – ככל שמדובר בעלייה לישראל (זכאי חוק השבות);

והואיל וכבר משחר ימי הציונות ועד ימנו דגלה התנועה הציונית בהשקפת עולם פתוחה, המציינת את רב-הגוניות בעם ישראל ללא אפליה וללא משוא פנים על פי השקפותיו ואמונותיו השונות;

והואיל ונשמעים כעת קולות הקוראים לשינוי חוק השבות ולצמצמו;

והואיל ושיניו שכזה של חוק השבות ידחק מאות אלפי בני אדם שהם מזרע ישראל וגם יפגע אנושות בעלייה למדינת ישראל.

על כן, בשנת ה- 75 למדינת ישראל, ומתוך תחושה עמוקה של אחריות היסטורית, מחליט הקונגרס הציוני:

1. הקונגרס הציוני קורא שלא לשנות את חוק השבות, ולא לנסות להצר את תכולתו.

2. ההסתדרות הציונית העולמית תפעל להגן מכל שינוי של חוק השבות שהוא סלע הציונות.

3. הקונגרס הציוני מבקש בהתאם למכתב שנשלח בראשון לינואר 2023 מטעם יו"ר הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית העולמית לראש הממשלה, לחזק את כל העוסקים בהבאת עולים לישראל בהתאם לחוק השבות.

2-3 עידוד עליה


הצעה מוגשת ע"י תמה קלאוזנר
בשם אמונה עולמית
 
הואיל ובדיוק 50 שנה אחרי נבואתו של בנימין זאב הרצל חוזה המדינה, ו75 שנה בדיוק מאז שזכה העם היהודי למימוש ההבטחה האלוקית וחזון נביאי ישראל, וחזר להיות עם חופשי בארצו; 

והואיל ואחרי 2000 שנה חזר העם היהודי להיסטוריה, זכה לעצמאות והקים את מדינת ישראל בארצו המובטחת; 

והואיל ועם ישראל הינו יישות ייחודית בעולם, יישות בעלת תכונות שאין כל אפשרות להגדירן במילים או בדרכים המקובלות: יישות שהיא, בעת ובעונה אחת, אומה, דת, משפחה, עם שהתקיים שנים רבות ללא עצמאות מדינית; 

והואיל והעם היהודי מצוי כבר בגאון ובגאווה בעיצומו של תהליך השיבה לארץ אבותינו ולמדינת ישראל;

על כן, הקונגרס הציוני קורא:
להסתדרות הציונית העולמית להגביר את פעילותה ומאמציה לעודד את בני העם היהודי המצויים בנכר לשוב הביתה.

2-4 הקמת צוות משימה לניסוח הצעה מוסכמת בסוגיית סעיף הנכד בחוק השבות


הצעה מוגשת ע"י עו"ד רועי אביקסיס
בשם מזרחי העולמי וחירות עולמית
 
הואיל ואנו עומדים בפתחם של חגיגות 75 שנים לעצמאותה על מדינת ישראל המסמלת את שובו של העם היהודי לציון וכינונה של מדינה יהודית המושתת על ערכים יהודים;

והואיל שנקבע במגילת העצמאות כי המדינה תהיה מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל;

והואיל שבחודשים האחרונים אנו עדים לקרע עמוק בתוך החברה הישראלית ובין מדינת ישראל לבין חלקים מהעם היהודי סביב סוגיית תיקון חוק הנכד הנוגעת בזהותה של המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית;

והואיל ששלמות העם היהודי בישראל ובתפוצות , איתנותו ועוצמתו מושתתים על אחדותו של העם היהודי שממנו שאב העם היהודי את כוחו וחוסנו במשך דורות רבים;

והואיל וההסתדרות הציונית העולמית  מאמינה בכל מאודה ובאופן מסורתי בשיתוף פעולה בבחינת "שבת אחים גם יחד" בליבון מחלוקות קשות מתוך כבוד ושיח הדדי תוך התחשבות והבנה של הדעות השונות.

על כן, הקונגרס הציוני קורא להסתדרות הציונית העולמית:

1. למנות צוות משימה מיוחד המייצג את מגוון הדעות של העם היהודי המיוצגים בהסתדרות הציונית העולמית במטרה לנסח הצעה מתוך דיון והסכמה בסוגית חוק הנכד לאור הערכים של המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית.

2. צוות המשימה ישלים את כתיבת ההצעה עד לשנה לפני הקונגרס הל"ט.

3. צוות המשימה יביא את המלצותיו לפני הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית ויבקש לאמץ את המלצותיו.


ועדה 3 – חיזוק מדינת ישראל מבפנים ומבחוץ


3-1 מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית


הצעה מוגשת ע"י הרבה לאה מולשטיין   
בשם ארצנו
 
הואיל ואנו גאים לחגוג 75 שנות עצמאות למדינת ישראל אשר הינה הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון;
והואיל ומדינות דמוקרטיות אינן נבחנות אך ורק בשאלת קיומן של בחירות חופשיות, אלא גם בשאלת קיומן של מערכות איזונים ובלמים בין הרשויות, מערכות אשר מבטיחות את הזכויות הדמוקרטיות של כל תושביהן;

והואיל והרשות העיקרית שביכולתה לאזן את כוחו של השלטון במדינת ישראל היא הרשות השופטת;

והואיל וחזונם של נביאי ישראל מורה לנו: "לִמְדוּ הֵיטֵב דִרְשׁוּ מִשְׁפָּט" (ישעיהו, א', י"ז);

והואיל ומגילת העצמאות קובעת כי מדינת ישראל "תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה; תהא מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל; תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה";

והואיל וההצעות להחלשת מערכת המשפט אשר קודמו בחיפזון וללא התחשבות בהשפעתן הצפויה על יחסי מדינת ישראל ויהדות העולם נבלמו ונמצאות כעת בדיונים בבית הנשיא;

על כן, מחליט הקונגרס הציוני שלא מן המניין לכבוד יובל ה- 75 למדינת ישראל:

1. להזכיר לממשלת ישראל את מחויבותם העמוקה של יהודי העולם למדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, כמו גם את הסיכון ליחסים בין יהדות העולם למדינת ישראל, שמקורו בקידום תכנית הממשלה להחלשת מערכת המשפט. 

2. הקונגרס הציוני מאמין ששינוי המבנה החוקתי של מדינת ישראל יכול להיעשות אך ורק בהסכמה ציבורית רחבה, כתוצאה מהידברות כנה ואמיתית וכחלק מתהליך של איחוי הקרעים בחברה הישראלית כולה.

3. הקונגרס הציוני קורא לממשלה להגיע להסכמות שיבצרו את אופיה הדמוקרטי של מדינת ישראל ואת האיזונים והבלמים של המבנה השלטוני, תוך הגנה על זכויות אדם, מיעוטים ונשים.

4. הקונגרס הציוני מורה להנהלת ההסתדרות הציונית העולמית לפרסם החלטה זו בכל אמצעי המדיה החברתית וכלי התקשורת.

3-2 הקמת משרד לחדשנות במוסדות הלאומיים


הצעה מוגשת ע"י דוד יערי
בשם סיעת הקונפדרציה העולמית של הציונים המאוחדים
 
הואיל ובשלביה הראשונים, התנועה הציונית הייתה היוזמה החדשנית ביותר ב-2,000 שנות היסטוריה יהודית, מאז הגלות בשנת 70 לספירה;
והואיל והתנועה הציונית המציאה ויצרה את המוסדות הלאומיים הציוניים ואת היכולות הנדרשות להקמת מדינת ישראל;

והואיל וכיום, בואכה יום העצמאות ה-75, ישראל הפכה לאומת הסטארט-אפ, מוכרת כך בכל העולם ומהווה מקור לחדשנות והשראה במגזרים רבים;

על כן, הקונגרס הציוני מחליט כי:

1. לרגל יום העצמאות ה-75, ההסתדרות הציונית העולמית תפנה לקק"ל בבקשה לקבלת סיוע בתקצוב הקמת משרד לחדשנות אשר יפעל כישות עצמאית שתקדם חדשנות הן כתרבות ארגונית והן כנוהג בכל הפרויקטים והיוזמות של המוסדות. בהמשך לאישור הצעת החלטה זו, תכנית מפורטת תוצג תוך 60 ימים מתוך מטרה להקים את המשרד עד ראש השנה התשפ"ד. 

2. משרד החדשנות יוודא שיהיו כללים ברורים לגבי הקצאת תקציבים וכללים לגבי שוויוניות, שקיפות והיעדר שיקולים פוליטיים בהקצאת תקציבים בישראל ובתפוצות, למעט גופים שמקדמים ותומכים בתנועת ה – BDS.

3. משרד החדשנות יחל בהצבת קריטריונים לחדשנות ותיעדוף אזורי החדשנות בהתבסס על ניתוח של הפערים הניכרים הקיימים, הצרכים הדחופים וההזדמנויות להשפעה על המוסדות החברים. 

4. משרד החדשנות יזמין שחקנים נוספים מהעולם הפרטי והציוני להציג רעיונות חדשים לקידום והאצה על-ידי המוסדות הלאומיים דרך זווית ראיה ציונית. מנהיגים אלו מהמגזר הפרטי והציבורי ישרתו כוועדה מייעצת.

3-3 חיזוק בתי כנסת ומרכזים קהילתיים יהודיים בתפוצות בזיקתם לציונות ולמדינת ישראל


הצעת החלטה זו כוללת את הווטום ספרטום – מחיקת המילים "בכל הזרמים ביהדות" בסעיף 3.

הצעה מוגשת ע"י עדי סמסון
בשם הארגון העולמי של בתי הכנסת והקהילות האורתודוכסיות

הואיל ומדינת ישראל היא  מדינת הלאום של העם היהודי, ולא רק מדינת אזרחיה, ולאחר 75 שנות קיומה בהן נצברו בה יכולות דיפלומטיות, טכנולוגיות, כלכליות ועוד, פועלת לחיזוקן של הקהילות היהודית בתפוצות ולהעמקת הזיקה עם מדינת ישראל;
 
והואיל והקהילתיות היהודית היא זו ששמרה על עם ישראל במשך אלפיים שנות גלות בתפוצות, ומהווה תשתית חיונית לזהות אתנית יהודית ולהשתייכות חברתית מיטיבה, המטפחת חוסן ומעצימה ערבות הדדית בעתות שגרה ומשבר;
 
והואיל ועיקר ההשפעה על זהות יהודית, המשכיות עתידית וחיוניות – תלויה במנהיגות קהילתית מתחדשת ורלוונטית לאתגרי השעה,  בזיקתם למדינת ישראל, ובמידת איכותן ופעילותן של רשתות חברתיות פורמליות ובלתי-פורמליות;
 
והואיל ובית הכנסת הוא מוסד מרכזי וחשוב בחיי יהודי התפוצות כבית תפילה, וכמקום בו מתקיימים מנהגים וטכסים יהודיים התורמים ללכידות הקהילה, לרשתות חברתיות הדוקות יותר ולחוסן;
 
והואיל ואנו עדים לגלי אנטישמיות המתעוררים בעולם, באופן שסודק את תחושת הבטחון הטבעית ומאיים על חוסנה של הקהילה היהודית ועל חבריה, בשל עלייה, הגירה ו/או התרחקות מזהות יהודית; 
 
על כן, הקונגרס הציוני מחליט:

1. לפעול לחיזוק הזהות היהודית בקרב קהילות בתפוצות, ביוזמה של מפגשים של יהודים אלו עם אלו ובתמיכה בפעילויות סביב לוח השנה היהודי - פנים קהילתיים ובין קהילתיים, עידוד עליה וחינוך לחברים במעגלי השתייכות משתנים;
 
2. לטפח מנהיגי ומנהיגות קהילות צעירים וצעירות, כמשאב קריטי להמשכיות ולחוסן, וליכולתן של הקהילות להיאבק באנטישמיות, ע"י ארגון כנסים מקצועיים ייעודיים בנושאים הרלוונטיים לתפקידיהם הפורמליים והבלתי פורמליים ועל מנת לחזק את זיקתם ליהדותם, לעולם היהודי בכלל ולמדינת ישראל ולציונות בפרט; 
 
3. לקרוא למוסדות הלאומיים המפעילים תוכניות חינוכיות וקהילתיות בקרב יהדות התפוצות – ההסתדרות הציונית העולמית, הסוכנות היהודית לא"י והקרן הקיימת לישראל – להרחיב ולהגדיל את התמיכה בבתי הכנסת והקהילות היהודיות, מכל הזרמים ביהדות ואת הפעילות עם מנהיגי ומנהיגות קהילות, מחנכים ומחנכות ובעלי תפקידים רלוונטיים נוספים בקהילות ולפתח תוכניות על מנת להעצים את הקהילות ובעלי התפקידים הנ"ל ולתת מענה מקצועי ומהותי לאתגרים שלהם.

3-3 חיזוק בתי כנסת ומרכזים קהילתיים יהודיים בתפוצות בזיקתם לציונות ולמדינת ישראל


הצעה מוגשת ע"י עדי סמסון
בשם הארגון העולמי של בתי הכנסת והקהילות האורתודוכסיות

הואיל ומדינת ישראל היא  מדינת הלאום של העם היהודי, ולא רק מדינת אזרחיה, ולאחר 75 שנות קיומה בהן נצברו בה יכולות דיפלומטיות, טכנולוגיות, כלכליות ועוד, פועלת לחיזוקן של הקהילות היהודית בתפוצות ולהעמקת הזיקה עם מדינת ישראל;
 
והואיל והקהילתיות היהודית היא זו ששמרה על עם ישראל במשך אלפיים שנות גלות בתפוצות, ומהווה תשתית חיונית לזהות אתנית יהודית ולהשתייכות חברתית מיטיבה, המטפחת חוסן ומעצימה ערבות הדדית בעתות שגרה ומשבר;
 
והואיל ועיקר ההשפעה על זהות יהודית, המשכיות עתידית וחיוניות – תלויה במנהיגות קהילתית מתחדשת ורלוונטית לאתגרי השעה,  בזיקתם למדינת ישראל, ובמידת איכותן ופעילותן של רשתות חברתיות פורמליות ובלתי-פורמליות;
 
והואיל ובית הכנסת הוא מוסד מרכזי וחשוב בחיי יהודי התפוצות כבית תפילה, וכמקום בו מתקיימים מנהגים וטכסים יהודיים התורמים ללכידות הקהילה, לרשתות חברתיות הדוקות יותר ולחוסן;
 
והואיל ואנו עדים לגלי אנטישמיות המתעוררים בעולם, באופן שסודק את תחושת הבטחון הטבעית ומאיים על חוסנה של הקהילה היהודית ועל חבריה, בשל עלייה, הגירה ו/או התרחקות מזהות יהודית; 
 
על כן, הקונגרס הציוני מחליט:

1. לפעול לחיזוק הזהות היהודית בקרב קהילות בתפוצות, ביוזמה של מפגשים של יהודים אלו עם אלו ובתמיכה בפעילויות סביב לוח השנה היהודי - פנים קהילתיים ובין קהילתיים, עידוד עליה וחינוך לחברים במעגלי השתייכות משתנים;
 
2. לטפח מנהיגי ומנהיגות קהילות צעירים וצעירות, כמשאב קריטי להמשכיות ולחוסן, וליכולתן של הקהילות להיאבק באנטישמיות, ע"י ארגון כנסים מקצועיים ייעודיים בנושאים הרלוונטיים לתפקידיהם הפורמליים והבלתי פורמליים ועל מנת לחזק את זיקתם ליהדותם, לעולם היהודי בכלל ולמדינת ישראל ולציונות בפרט; 
 
3. לקרוא למוסדות הלאומיים המפעילים תוכניות חינוכיות וקהילתיות בקרב יהדות התפוצות – ההסתדרות הציונית העולמית, הסוכנות היהודית לא"י והקרן הקיימת לישראל – להרחיב ולהגדיל את התמיכה בבתי הכנסת והקהילות היהודיות, מכל הזרמים ביהדות ואת הפעילות עם מנהיגי ומנהיגות קהילות, מחנכים ומחנכות ובעלי תפקידים רלוונטיים נוספים בקהילות ולפתח תוכניות על מנת להעצים את הקהילות ובעלי התפקידים הנ"ל ולתת מענה מקצועי ומהותי לאתגרים שלהם.

ועדה 4 – רב גוניות בתנועה הציונית


4-1 הקונגרס הציוני בעד חיזוק הקשר בין קהילות הלהטבק"א בתפוצות למדינת ישראל ושוויון מלא לקהילת הלהטבק"א במוסדות הלאומיים
לכבוד יובל 75 לעצמאות ישראל


הצעה מוגשת ע"י  דריו טייטלבאום
בשם סיעת הברית העולמית של מרצ
 
הואיל ומשימת ההסתדרות הציונית העולמית היא להבטיח שמדינת ישראל תישאר בית לאומי לכל היהודים, ללא הבדל אמונה ו/או השתייכות דתית, נטייה אידיאולוגית, מוצא, נטייה מינית או זהות מגדרית.
והואיל וההסתדרות הציונית העולמית יכולה לשמש גשר בין קהילות הלהטבק"א היהודיות לבין מדינת ישראל על ידי קידום הבנה, שיתוף פעולה ותמיכה הדדית.

והואיל מדינת ישראל, החוגגת 75 שנות עצמאות, ידועה ברחבי העולם כמקום שיודע לכבד, להכיל ואף לחגוג את הווייתה של קהילת הלהטבק"א. 
 
על כן, הקונגרס הציוני מחליט: 

1. התנועה הציונית והמוסדות הלאומיים יהיו בית לכל יהודי ויהודייה, מכל רחבי תבל, ללא הבדל אמונה ו/או השתייכות דתית, נטייה אידיאולוגית, מוצא, נטייה מינית או זהות מגדרית.
 
2. הקונגרס קורא להגביר פעילות של חינוך ומודעות והכלה: העמקת המודעות והפעילות החינוכית הקשורה בהכלת קהילת הלהטבק"א, בתוך הפעילות הציונית במדינת ישראל ובתפוצות, באמצעות סדנאות, סמינרים ויוזמות חינוכיות אחרות. 
 
3. מתוך רצון להעמיק את הקשר בין אוכלוסיית הלהט"בקא והציונות בכל רחבי העולם - הקונגרס הציוני קורא למוסדות הלאומיים בכלל, ולסוכנות היהודית ולהסתדרות הציונית העולמית בפרט, למצוא דרך לציין את שבוע הגאווה.

4-2 נוכח הצורך החיוני באחדות בשנת ה- 75 שנים לעצמאות ישראל
ונוכח החשש מחקיקה שתבטל את פסיקת בית המשפט העליון 
הקונגרס הציוני מתנגד לביטול ההכרה בגיורים קונסרבטיבים ורפורמים


הצעה מוגשת ע"י הרב מאוריסיו בלטר 
מטעם איגוד בתי הכנסת הקונסרבטיביים
 
הואיל ומדינת ישראל, החוגגת בגאווה את יובל ה- 75 להיווסדה, היא מדינת הלאום של העם היהודי כולו;

והואיל ועם ישראל מבורך בהשקפות עולם שונות ותפיסות יהודיות מגוונות;

והואיל והתנועה הציונית חרתה על דגלה, במסמכי היסוד שלה - הן החוקה הציונית והן תוכנית ירושלים - מחויבות לעקרונות יסוד של צדק, שוויון ודמוקרטיה, תוך שלילת אפליה מכל סוג, וכבוד לרב-גוניות בעם ישראל;

והואיל ובית המשפט העליון בישראל הכיר זה מכבר בגיורים קונסרבטיבים ורפורמים, שנערכו בקהילות יהודיות מוכרות, הן לצורכי רישום במרשם האוכלוסין כיהודים ו/או לצורך חוק השבות – וכך נהג משרד הפנים במשך שנים ארוכות;

והואיל ומרבית יהודי התפוצות נמנים על הזרמים הלא אורתודוקסים ביהדות;

והואיל ויש קולות בממשלת ישראל המבקשים לעקוף את פסיקת ביהמ"ש ולקדם חקיקת  גיור שתדיר את הזרמים הלא אורתודוקסים ביהדות; 

על כן, מחליט הקונגרס הציוני:

1. הקונגרס הציוני קורא לממשלת ישראל לא לחוקק חוק גיור שידיר או יפלה, במישרין או בעקיפין, את היהודים שהתגיירו בגיור של התנועה הקונסרבטיבית והרפורמית.

2. הקונגרס הציוני מעריך ומכבד את כל הבאות והבאים בשערי עם ישראל - אשר עברו גיור אורתודוקסי, קונסרבטיבי או רפורמי - ומאחל להם שיזכו למצוא בעם ישראל ובמדינת ישראל את נחלתם.

ועדה 5 – זיכרון השואה ומאבק באנטישמיות


5-1 תיעוד עדויות שואה


מוגש ע"י גיל סגל 
בשם סיעת יש עתיד 
 
הואיל ומתוך הכרתה של ההסתדרות הציונית העולמית בשואה כאירוע מכונן בתולדות האנושות בכלל והעם היהודי בפרט ובחשיבות העמקת הידע ההיסטורי אודות קהילות היהודים שנספו וחשיבות העלאת המודעת לסיפור הגבורה של שורדי השואה;

והואיל על רקע הכחשת שואה בעולם לנוכח גילם המבוגר של שורדי השואה החיים כיום המחייב לפעול באופן דחוף בנושא תיעוד עדויותיהם ולרגל 75 שנה למדינת ישראל ולמפעל הציוני;
 
על כן, מחליט הקונגרס הציוני שלא מן המניין, כדלקמן :
ההסתדרות הציונית העולמית באמצעות מוסדותיה, תפעל לקדם את החלטת ממשלה מס' 3474 מיום 4.5.2008 והחלטת ממשלה מס' 1016 מיום 23.1.2022 בנושא קידום תיעוד עדויות מצולם של שורדי שואה מישראל והעולם.

5-2 מאבק בהדרתם של יהודים מלימודים אתניים


הצעה מוגשת ע"י חיים כהן 
מטעם הפדרציה הספרדית העולמית
 
הואיל ובשנת 2023, בואכה יום העצמאות ה-75 של ישראל, אנטישמיות, אנטי-ציוניות והדרתם של יהודים מלימודים אתניים ותכניות לחינוך על מגוון, שוויון והכללה (DEI) הפכו לבעיות מתמשכות אשר פוגעות בקהילות יהודיות בישראל ובתפוצות;

והואיל ולקהילות ופרטים יהודיים עומדת הזכות להשתתף באופן מלא בלימודים אתניים ותכניות לחינוך על DEI ויוזמות דומות, ללא כל אפליה והטיה על בסיס דתם, מוצאם האתני והזהות התרבותית שלהם;

והואיל וחינוך ממלא תפקיד מרכזי במאבק באנטישמיות וקידום הבנה, כבוד והכללה של כל בני האדם, כולל יהודים;

על כן, הקונגרס הציוני מחליט כי: 

1. ההסתדרות הציונית העולמית תפעל להעלאת המודעות למקרים של אנטישמיות; אנטי-ציוניות; והדרתם של יהודים וזהות יהודית מיוזמות רב תרבויות במוסדות חינוך, אוניברסיטאות ומכללות ומקומות עבודה. 

2. ההסתדרות הציונית העולמית תעודד קיום דיון בכנסת במהלך שנת 2023, שבו יוצגו פעולותיה של ממשלת ישראל לחיזוק התודעה הציבורית בעולם אודות העם היהודי, אנטישמיות ואנטי-ציוניות.

ועדה 6 – חיזוק התנועה הציונית


6-1 ההסתדרות הציונית העולמית מצדיעה למדינת ישראל לרגל יום העצמאות ה-75


מוגש על ידי אלן שניידר
בשם בני ברית הבינלאומי
 
הואיל ומחברים, מלומדים, ארכיאולוגים ומדענים מתעדים את עם ישראל במהלך 3,500 שנה במהלך תקופת השבטים, המלכים והשושלות במזרח התיכון – היסטוריה מוכחת באמצאות חפירות, התנ"ך ומקורות נוספים;

והואיל ובמהלך ההיסטוריה היהודית העתיקה והמודרנית התפתחה בארץ אוכלוסייה מגוונת אל תוך במאה ה-21;

והואיל ותיאודור הרצל, במאמציו לכונן מחדש בית יהודי בעקבות הרדיפות, הפוגרומים, החרמות, אינקוויזיציה וההתקוממויות מאז ימי הביניים, הרנסנס ועד המאה ה-19, בנה רשת של תמיכה על מנת להקים את התנועה הציונית ולכנס את הקונגרס הציוני הראשון בבאזל, שוויץ בשנת 1897;

והואיל ותנועה הציונית שרדה והמשיכה אף לאחר פעולת רצח העם הגרמני הנאצי בשנים 1933-1945 ("השואה") בו הושמדו יותר משישה מיליוני יהודים ומיליוני אנשים אחרים והביא בסופו של דבר לאימוץ תוכנית החלוקה וההכרה במדינת ישראל ע"י האו"ם בשנים 1947 ו-1949;

על כן מחליט הקונגרס הציוני המיוחד ביום הולדת ה-75 למדינת ישראל:
לחזור ולהדגיש את תמיכתו בתכנית ירושלים וקורא לגופים החברים בתנועה הציונית למצוא מכנה משותף על מנת לקדם את מטרות העל של הציונות.

6-2 כיבוד חוקת הצ"ע לאחר 75 שנות עצמאות


הצעה מוגשת ע"י סרגיו אדלשטיין
בשם תנועת המרכז הליברלית הנוער הציוני (סיעת קול ישראל)
 
הואיל ובחוקת הצ"ע מוצהר כי אחד מיסודות הציונות הוא: 
"ביצורה של ישראל כמדינה יהודית-ציונית ודמוקרטית ועיצובה כבעלת ייחוד ערכי-רוחני המושתת על כיבוד הדדי של הרב-גוניות בעם היהודי, ועל חזון הנביאים, כחברת מופת, השואפת לשלום ותורמת לתיקון עולם";

והואיל ובחוקת הצ"ע מוצהר כי:
"הציונות דוגלת בעקרונות יסוד של צדק, שוויון ודמוקרטיה ושוללת הפליה מטעמי מוצא, לאום או גזע או מגדר או נטייה מינית. הציונות מחויבת למסמך המכונן של מדינת ישראל, הוא מגילת העצמאות ולערכי היסוד של מדינת ישראל המגולמים בה.";

והואיל ובחוקת הצ"ע מוצהר כי: 
"כל יהודי אשר הגיע לגיל י"ח שנה, המוכן לקבל את תכנית ירושלים ולשלם דמי חבר בשעור אשר ייקבע בהתאם לאמור בתקנון לביצוע חוקה זו, רשאי להיות חבר יחיד בהסתדרות הציונית העולמית";

והואיל ולאחר 75 שנים של עצמאות אנו עדים לכך שגורמים במדינת ישראל מתבטאים בכיוון של שינוי בסיס ההסכמות לגבי הגדרת "מדינה יהודית ודמוקרטית".

והואיל ולאחרונה נשמעים קולות הדוגלים בכך שאנשים לא ציונים מוכרים יוכלו ליטול חלק בהכרעות שמתקיימות בפורומים של הצ"ע.

הקונגרס הציוני מחליט:

1. מתוך חובה לכבד את חוקת הצ"ע (כדוגמת קבלת "תוכנית ירושלים"), לא יתאפשר להעניק זכויות הצבעה בבחירות לקונגרס הציוני לחבר יחיד או גוף שאינו חבר יחיד למי שאינו ממלא את מלוא התנאים של החברות בהצ"ע. 

2. על כל חבר יחיד או גוף חבר, לכבד את סמלי המדינה כפי שמפורטים בחוק יסוד: הלאום: דגל, סמל המדינה והמנון.

3. על המחלקה לארגון לדאוג לביצוע החלטה זו במידת האפשר.

ועדה 7 - ועדת חוקה


7-1 ייצוג נשי הולם


הצעה מוגשת ע"י גיל סגל 
בשם סיעת יש עתיד
 
ערכי הציונות בהתאם לחוקת ההסתדרות הציונית העולמית, דוגלים בעקרונות יסוד של צדק, שוויון ודמוקרטיה. אנו מאמינים כי על ההסתדרות הציונית העולמית, המאגדת תחתיה את כלל הארגונים, הסיעות והגופים הציוניים, המייצגים את העם היהודי, לשאוף ולהביא לייצוג נשי הולם במוסדות ההסתדרות הציונית העולמית ובכללם הועד הפועל, נציגי הקונגרס וההנהלה המורחבת.
 
הואיל ובהתאם לסעיף 2 א לחוקת ההסתדרות הציונית העולמית (להלן: "החוקה") מוצהר כי הציונות היא תנועה הדוגלת בעקרונות יסוד של צדק, שוויון ודמוקרטיה;
 
והואיל והחוקה קובעת כי על הגופים, הארגונים והסיעות למנות למוסדות ההסתדרות הציונית העולמית שיעור מינימלי של שלושים אחוז נשים ;
 
והואיל ועל אף היותן של נשים כחמישים אחוז מהאוכלוסייה הכללית ועל אף ההתקדמות המשמעותית בנושא השוויון המגדרי ב- 75 שנותיה של מדינת ישראל, נשים אינן זוכות לייצוג הולם ושוויוני במוסדות ההסתדרות הציונית העולמית ;
 
לפיכך החליט הקונגרס הציוני שלא מן המניין, כדלקמן:
 
חוקת ההסתדרות הציונית העולמית תתוקן כדלקמן: 
 
בכל מקום בו נקבע בחוקה זו כי יש למנות 30% נשים ייכתב, 40% נשים.

7-2 הצעה לתיקון חוקה בעניין נציגות הגופים הבין ארציים בהנהלה המורחבת


הצעה מוגשת ע" מזכיר ההנהלה 
בשם ההנהלה הציונית
 
על פי סעיף 41 פיסקא 2 (א) (3), ההנהלה המורחבת מורכבת בין השאר מ- "נציג אחד מכל גוף ציוני ארצי או בין-ארצי ומכל גוף יהודי ארצי או בין-ארצי המיוצג בהנהלה" וגם על פי סעיף 41 פיסקא 2 (ב) (3) "כל אחד מחברי ההנהלה המורחבת מהקבוצה המוגדרת על פי ס"ק (א) (3) לעיל, יהיה נציג מהתפוצות ו/או נציג מקרב הדור הצעיר כהגדרתם בסעיף 23 לעיל" , וזאת ללא קשר להיותו של חבר ההנהלה מאותו הגוף נציג מהתפוצות ו/או מקרב הדור הצעיר.  
 
מוצע בזאת לקבוע כי הוראת סעיף 41 פיסקא 2 (ב) (3) לא תחול כאשר נציג אותו הגוף בהנהלה לפי סעיף 41 פיסקא 1 (ד) הינו מהתפוצות ו/או מקרב הדור הצעיר. 
 
לפיכך, מוצע לתקן החוקה כך שבסיפא של סעיף 41 פיסקא 2 (ב) (3) ירשמו  המילים: 
" אלא אם כן נציג אותו גוף בהנהלה, על פי סעיף 41 פיסקא 1 (ד), הינו מהתפוצות ו/או מקרב הדור הצעיר כאמור לעיל". 

סעיף 41 פיסקא 2 (ב) (3) בנוסחו החדש יהיה : 
"כל אחד מחברי ההנהלה המורחבת מהקבוצה המוגדרת על פי ס"ק (א) (3) לעיל, יהיה נציג מהתפוצות ו/או נציג מקרב הדור הצעיר כהגדרתם בסעיף 23 לעיל, אלא אם נציג אותו גוף בהנהלה, על פי סעיף 41 פיסקא 1 (ד), הינו מהתפוצות ו/או מקרב הדור הצעיר כאמור לעיל".

7-3 הצעה להחלטה בענין תיקון חוקת ההסתדרות הציונית העולמית בנושא "פרקליט ההסתדרות הציונית העולמית - הוראת שעה"


הצעה מוגשת ע" מזכיר ההנהלה 
בשם ההנהלה הציונית
 
רקע ודברי הסבר:
בקונגרס הציוני הל"ח שהתקיים בחשוון תשפ"א, אוקטובר 2020, הוסמך הוועד הפועל הציוני לבחור פרקליט. 

בהתייעצויות שהתקיימו לקראת הליך בחירת פרקליט, עלו מספר סוגיות משמעותיות שבגינן לא הובאה בפני הוועד הפועל הציוני, הצעה לבחירה. הגם שתפקיד הפרקליט נוגע במגוון רחב של פעולות, בשנתיים האחרונות  נדרשנו  בעיקר לסוגיית ייצוג ענייני  ההסתדרות הציונית העולמית בפני בית הדין. 

בחלוף כמחצית מתקופת הקונגרס הציוני הל"ח, מובאת בפני הקונגרס שלא מן המניין, הצעה לתיקון חוקה (כהוראת שעה) המתייחסת לתפקיד הפרקליט.
לכשיתקבל , התיקון יהיה תקף  עד לקונגרס הציוני הל"ט ואז תפקע הוראת השעה והוראות החוקה בעניין זה ישובו להיות בתוקף.

עיקרי התיקון:
מוצע לתקן את החוקה והתקנות לביצועה (להלן - התקנות), בסעיפים הנוגעים לבחירתו ותפקידיו של פרקליט ההסתדרות הציונית העולמית, זאת כהוראת שעה עד לתום הקונגרס מן המניין הבא. 

מוצע שבכל מקום בחוקה בו מופיעות המילים "פרקליט ההסתדרות הציונית העולמית", לרבות ממלאי מקומו, הן יימחקו. 

מוצע שסעיף 53 לחוקה, הקובע את תפקידי הפרקליט בייעוץ וייצוג משפטי, יתוקן ובמקומו תבוא ועדה מטעם ההנהלה שתקבע מי יופיע מטעם ההנהלה בבית הדין הציוני העליון ותוסמך להנחותו. 

מוצע שסעיף 60א, שעניינו "חובות חברי המוסדות המרכזיים", יתוקן כך שהוועדה מטעם ההנהלה תמלא את התפקיד של פניה לבית הדין הציוני העליון, המוטל כיום על הפרקליט.
עוד מוצעים תיקונים משלימים בתקנות, הנובעים מההצעה לביטול זמני של תפקיד הפרקליט.

נוסח הסעיפים בחוקה ובתקנות שמוצע לתקנם
 
1. בסעיף 14, "תפקידי הקונגרס וסמכויותיו", סעיף קטן (ה1), יתוקן כדלקמן:
"(ה1) בכפוף להוראות סעיף 27 פיסקא 2, יבחר בנשיא בית הדין הציוני העליון ובמבקר. לא יכהן אותו אדם ביותר מתפקיד אחד מהתפקידים המנויים בסעיף זה."

2. בסעיף 26,  "הרכב הקונגרס", הרישא של פיסקא 2, תתוקן כדלקמן:
"נשיא בית הדין הציוני העליון, ובהיעדרו, בא-כח, שימונה על ידו מקרב ממלאי מקומו, והמבקר, ישתתפו בקונגרס ובוועדותיו בזכות דעה מייעצת."

3. בסעיף 32, "הרכב הוועד הפועל", פיסקא 3, תתוקן כדלקמן:
"החברים הבאים רשאים להשתתף בוועד הפועל בזכות דעה מייעצת:
(א) חברי ההנהלה;
(ב) בא כוח של הקרן הקיימת לישראל ושל קרן היסוד - המגבית המאוחדת לישראל, אחד אחד לכל מוסד;
(ג) נשיא בית הדין הציוני העליון;"

4. בסעיף 47, "חברי בית הדין ומספרם", פיסקא 2, תתוקן כדלקמן:
"נשיא ההסתדרות הציונית העולמית, חברי הוועד הפועל בעלי זכות הצבעה, חברי ההנהלה, המבקר וסגן המבקר, וכן פקידי ההסתדרות הציונית העולמית והמוסדות הציוניים המרכזיים אינם יכולים להיות חברי בית הדין."

5. סעיף 49, "סמכות בית הדין", יתוקן כדלקמן:
"בית הדין מוסמך לדון ולהכריע:
(א) כבית דין של ערכאה ראשונה
פיסקא 1
(א) בדבר פירושה של החוקה הזאת;
(ב) בדבר חוקיות של החלטות המוסדות הציוניים המרכזיים, וזאת בין לרגל סכסוך ובין על יסוד הצעת ההנהלה;

...
(ז) בענייני פגיעות בחוקה או בענייניה של ההסתדרות הציונית העולמית או בכבודה, שהובאו לפניו לדיון על ידי הוועדה שמינתה ההנהלה לפי סעיף 53, לרגל חשיבותם הציונית-ציבורית."

6. בסעיף 53, הכותרת "הפרקליט" תימחק ובמקומה יבוא "ועדה מטעם ההנהלה", והאמור בסעיף זה יבוטל, ובמקומו יבוא:
"ועדה המורכבת מיו"ר ההנהלה, סגן ומ"מ יו"ר ההנהלה, שני סגני היו"ר ושתי חברות הנהלה שעליהן יסכימו פה אחד ארבעת חברי הוועדה שצוינו לעיל,      שתפקידיה לקבוע מי יופיע מטעם ההנהלה בהליכים בפני בית הדין ולהנחותו לגבי העמדה שתוצג בהליכים בפני בית הדין".

7. סעיף 54, "סדרי הבחירה של נשיא בית הדין, הפרקליט וממלאי מקומו" יתוקן כדלקמן:
"סדרי הבחירה של נשיא בית הדין
הקונגרס יבחר, על סמך הצעת נשיאות הקונגרס, בנשיא בית הדין, במבקר ובסגן המבקר. לא יבחר הקונגרס באותו אדם ליותר מתפקיד אחד מהתפקידים המנויים בסעיף זה."

8. סעיף 55, "מילוי מקומות שנתפנו", יתוקן כדלקמן:
"אם בתקופה שבין קונגרס לקונגרס יתפנה מקומו של נשיא בית הדין, של המבקר או של סגן המבקר, רשאי הוועד הפועל לבחור באדם אחר למשרה שנתפנתה, ואולם לא ייבחר לתפקיד שנתפנה אדם המכהן באחד התפקידי המנויים לעיל, אלא אם התפטר מתפקידו".

9. בסעיף 60א, "חובות חברי המוסדות המרכזיים", פיסקא 2, תתוקן כדלקמן:
"אם חבר מחברי המוסדות האלה לא מילא את חובותיו כלפי הקרנות, הוועדה מטעם ההנהלה תפנה לבית הדין הציוני העליון לשם נקיטת הצעדים נגדו, בהתאם לסעיף 49(א), פיסקא 1(ז). יחד עם זאת, רשאית ההנהלה להשעות את חברותו במוסדות הנ"ל, עד להחלטת בית הדין הציוני העליון. החליטה ההנהלה על השעיית החברות, תודיע על כך מיד לבית הדין הציוני העליון. פרטי הנוהל ייקבעו בתקנות לביצוע החוקה."

10. בסעיף 63, "הוראה לשעת חירום", פיסקא 1, תתוקן כדלקמן:
"אם מחמת מצב בלתי צפוי מראש ובלתי רגיל יש לסטות מהוראות החוקה הזאת או חוק אחר של ההסתדרות הציונית העולמית או מהחלטות הקונגרס או מהחלטות הוועד הפועל, רשאית ההנהלה, לאחר שמיעת חוות דעתו של נשיא בית הדין, להציע לנשיאות הוועד הפועל, שבמקרה המיוחד שהובא לפניה, תותר סטייה מהחוקה או חוק אחר של ההסתדרות הציונית העולמית או מהחלטות הקונגרס או החלטות הוועד הפועל. להצעת ההנהלה יש לצרף את חוות דעתו של נשיא בית הדין. החלטת נשיאות הוועד הפועל, המתירה סטייה, היא בעלת תוקף, אם נתקבלה בנוכחותם של לא פחות משני שלישים של חברי הנשיאות ברוב של שני שלישים של הנוכחים. נערכה ההצבעה בכתב או באורח טלגראפי תהייה החלטה בעלת תוקף, אם השתתפו בהצבעה שני שלישים של כל חברי הנשיאות וההחלטה נתקבלה ברוב של שני שלישים של אלה שהצביעו."

11. תקנה 1א' (ט) לתקנות תתוקן כדלקמן:
"מי שנרשם באמצעות אתר ההסתדרות הציונית העולמית, תועבר בקשתו לפדרציה במקום מגוריו הקבוע תוך 30 ימים מיום הרישום. אם אין התנגדות מצד הפדרציה הציונית, הנרשמים באמצעות אתר ההסתדרות הציונית העולמית הם באופן אוטומטי חברים בפדרציה, בכפוף לכללים הקבועים בתקנון של הפדרציה הציונית (תקופת אכשרה סבירה וכד'). על הפדרציה להחליט בעניין החברות תוך 60 יום מיום קבלת הבקשה שהועברה. הנרשם שנפגע מהחלטת הפדרציה הציונית לסרב לקבלו כחבר בפדרציה, רשאי לערער על כך. הערעור יידון בפני וועדה הנהלתית שתוקם לצורך זה, שהרכבה ישקף את יחסי הכוחות של סיעות הוועד הפועל הציוני. המערער רשאי להופיע בפני הוועדה בעצמו או למנות מייצג. על החלטת הועדה ניתן לערר לבית הדין הציוני העליון."

12. תקנה 11 לתקנות, בסעיפים קטנים (ו) ו-(ז), תתוקן כדלקמן:
")ו) לא מילא חבר את חובתו על אף ההתראה, תודיע על כך הנהלת הקרן להנהלה לשם נקיטת צעדים בהתאם לסעיף 49(א) פיסקא 1(ז) של החוקה. 
(ז) סברה ההנהלה שהחבר הפר את חובתו כלפי הקרנות, תגיש נגדו קובלנה לבית הדין הציוני העליון, בהתאם לפרק ו' של תקנות בית הדין הציוני העליון."

13. הוראת שעה – התיקונים לחוקה בעניין "פרקליט ההסתדרות הציונית העולמית" המפורטים בסעיפים 1 עד 12 לעיל, יעמדו בתוקפם עד תום הקונגרס מן המניין הבא.