חיפוש
המוסדות הלאומיים
צוות הקונגרס
גלריה
שידורים
עמוד הבית

פדרציות ציוניות

על-פי חוקת ההסתדרות הציונית, הפדרציה הציונית "תהיה הגורם [...] אשר יחד איתה תבצע ההנהלה [הציונית] את המשימות והחובות המוטלות עליה". בפועל, הפדרציות הציוניות המקומיות משמשות כארגוני גג לכל הגופים הציוניים במדינה הנתונה ומהוות פורום לדיון באסטרטגיות, בתכנון ובתקציבים של הפעילות הציונית.

מאחר וההסתדרות הציונית העולמית אחראית לפיקוח על תכניות ופרויקטים ציוניים בישראל וברחבי העולם, הפדרציות היהודיות המקומיות ממלאות תפקיד אינטגרלי בקידום ויישום הפעילות הציונית בתפוצות.

הפדרציות הציוניות בתפוצות אחראיות על קיום הבחירות לקראת הקונגרס הציוני. כדי להבטיח שהבחירות מתקיימות באופן דמוקרטי, כל פדרציה מקימה ועדת בחירות אזורית לניהול תהליך הבחירות ולפיקוח עליו. ועדות הבחירות האזוריות מורכבות מנציגים של כל אחד מהארגונים החברים בפדרציה הציונית.

לפרטים נוספים על הפדרציות הציוניות >>