חיפוש
ארגון הקונגרס הציוני

ישראלים בתפוצות

המחלקה לארגון וקשר עם ישראלים בתפוצות הוקמה בקונגרס הציוני הל"ח (אוקטובר 2020).  לראשונה במוסדות הלאומיים מוקמת מחלקה שתפקידה הקשר עם הישראלים בתפוצות. המחלקה אחראית על ארבעה תחומי פעילות – פדרציות ציוניות, קשר עם ישראלים בתפוצות מוסד ביאליק ותחומי הארגון של ההסתדרות הציונית העולמית.

 

נתונים אודות ישראלים בתפוצות

כיום לא ניתן למצוא מספר מדויק של כמות הישראלים החיים בתפוצות, ומעולם לא נעשה מחקר שיטתי עולמי בנושא. עם זאת, מרבית ההערכות מדברות על למעלה ממיליון ישראלים החיים בתפוצות. המחלקה כעת בשלבים מתקדמים בביצוע מחקר יחד עם האוניברסיטה העברית אודות הישראלים בתפוצות. 

ולכן אנו מציעים לקהל הישראלי בתפוצות מספר תוכניות שעשויות להיות להם רלוונטיות: