חיפוש
ארגון הקונגרס הציוני

בית העם מוזיקה ישראלית

יהדות ישראלית

החברה בישראל היא חברה רב-תרבותית. מעבר למגוון העדות והמנהגים הבאים לידי ביטוי בתרבות, בקולנוע ובמוזיקה, ישנו גיוון גם במושג "זהות יהודית". הדרך בה יוצרים ומוזיקאים מבטאים את יהדותם וקרבתם לדת מאפשרת לנו לבחון את המושג "יהדות ישראלית", את ההגדרות האישיות שלנו למהי זהות יהדות ומהי זהות ישראלית, ובעיקר לבחון האם וכיצד ניתן לשלב את הדברים יחד.