חיפוש
ארגון הקונגרס הציוני

בית העם מוזיקה ישראלית

הקול הצעיר 

מפגש זה עוסק בנושא "הקול הצעיר", קולם של היוצרים והיוצרות הצעירים בישראל, והאופנים השונים שהם משפיעים כיום על המוזיקה בישראל. בחוברת זאת יש מגוון רחב של סוגים שונים של אמנים ישראלים צעירים, אשר יוצקים משהו חדש למוזיקה הישראלית כולה.