חיפוש
אודות האירוע
כנס מנהיגות
ועידת האימפקט
ערב הגאלה
גלריית וידאו

דברי יושב הראש

חברים יקרים,

רבים מאיתנו נולדו אל תוך בית. אל תוך מציאות קיימת, בה מדינת ישראל היא ישות ריבונית, עוצמתית, יהודית וערכית. אבל רק חמישה דורות לפנינו, היה הדבר בגדר חלום רחוק. חזון הנביאים הפך אט אט למציאות ויריית הפתיחה שסללה את הדרך להקמת המדינה היהודית, הרטיטה את ליבם של צירי הקונגרס הציוני הראשון, באולם כנסים בבאזל.

"אולי בעוד חמש שנים, לכל היותר בעוד חמישים שנה, יכירו בה הכול" קיווה חוזה המדינה בנימין זאב הרצל. קיווה, חלם והגשים.

בימים אלה, אנחנו מציינים 125 לקיומו של הקונגרס הציוני הראשון בבאזל.

מהמקום בו נפגשו המסורת היהודית, התרבות והשפה, מהמקום בו התעורר עם ישראל מאלפיים שנות גלות והתאחד מקצוות תבל למען השיבה הביתה, אני נרגש לחגוג איתכם את המאורע המכונן.

עם המבט קדימה, אל עבר העתיד של ילדינו, נכדינו ונינינו, נמשיך לחתור אל חברת מופת, תוך עשייה ציונית ענפה, עוצמה, שותפות גורל ואחדות עם ישראל.

בברכה, יעקב חגואל

יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית