חיפוש
עיתונות
דרושים
צרו קשר

בית הדין הציוני העליון

בית הדין הציוני העליון הוא הערכאה השיפוטית של התנועה הציונית. מבין סמכויותיו: פירוש של החוקה; קביעת חוקיות של החלטות המוסדות הציוניים המרכזיים; לדון ולהחליט בסכסוכים בין גופים ציוניים, אם לפחות צד אחד הם ההסתדרות הציונית העולמית או מוסד ציוני מרכזי או אם מקום מושבם של הצדדים הוא בארצות שונות; לדון בסכסוכים, פרט בענייני ממון, בין ההסתדרות הציונית העולמית או מוסד ציוני מרכזי לבין ציונים יחידים בעניינים הקשורים בפעולה ציונית או הנובעים מחברות בגוף ציוני; לדון בעררים על החלטות בדבר דחיית הקונגרס או דחיית מושב הוועד הפועל; לדון בענייני בחירות לקונגרס ולאשר את ההרכב האישי והסיעתי של הקונגרס; לדון בערעור נגד קביעת מספר הצירים; לדון בענייני פגיעות בחוקה או בענייניה של ההסתדרות הציונית העולמית או בכבודה, שהובאו לפניו לדיון על ידי פרקליט ההסתדרות הציונית העולמית, לרגל חשיבותם הציונית-ציבורית.

נשיא בית הדין הציוני העליון נבחר על ידי הקונגרס הציוני לשתי תקופות קונגרס.

שופטי בית הדין הציוני העליון מתמנים על ידי וועדה למינוי שופטים בראשה עומד נשיא בית הדין הציוני העליון וחברים בה נציגי הקונגרס הציוני (4), נציגי נשיא בית הדין (2) ונציגי הפרקליט (2).

שופטי בית הדין הציוני

השופט סטיב אדלר
סגן נשיאת בית הדין הציוני

השופטת שושנה ברמן
חברת בית הדין הציוני

פרופ' שולמית אלמוג
חברת בית הדין הציוני

השופט יהונתן עדיאל
חבר בית הדין הציוני

עו"ד מאיר ליפא
חבר בית הדין הציוני

עו"ד רינה שעשוע חסון
חברת בית הדין הציוני

הרצל מקוב
מזכיר בית הדין הציוני