חיפוש
He
דרושים
צרו קשר

החלטות - מושב הוועד הפועל הציוני הל"ז 5

גינוי הצהרות והאשמות נגד יהודים

הואיל ולאחרונה אירע שיהודים הותקפו מילולית הוטל דופי נאמנותם הוטלה בשל האופן בו בחרו להצביע

והואיל ובעבר שימשו הצהרות דומות כקריאה להתייחס לאזרחים יהודים כלא ראויים למלוא הזכויות וההגנות

והואיל והטלת דופי בנאמנותם של היהודים – בין למדינת ישראל או בין למדינה בה הם מתגוררים – מעוררת הדים מן העבר של רטוריקה וסיסמאות אנטישמיים אשר עלולים להגביר התייחסות ליהודים כשעירים לעזאזל, לניכור כלפי היהודים, להרחבת היקף האנטישמיות, ואף לאלימות כלפי יהודים

והואיל ושכחברים בהסתדרות הציונית העולמית, חובה עלינו לפעול למען טובתם של היהודים בכל רחבי העולם ולהגן על האינטרסים של מדינת היהודים, בכל מקום בו הם עלולים להימצא תחת איום

והואיל ומאז הקמתה, עומדת מדינת ישראל בגאון מול אנטישמיות מצד ממשלות, מול איומים צבאיים, ואף מול ארגונים לא ממשלתיים ומול אזרחים יחידיים, ומגנה על יהודים מותקפים או על יהודים שהיו קורבנות לרדיפה, בכל מקום בו הם חיים

והואיל ובשנים האחרונות הייתה הסלמה דרמטית בהתקפות אנטישמיות במדינות רבות ברחבי העולם, כולל מצעד/תהלוכה של ניאו-נאצים בעיר שרלוטסוויל, במדינת וירג'יניה, ומתקפות רצחניות בשני בתי כנסת בעיר פיטסבורג, במדינת פנסילבניה, ובעיר פוואי, שבקליפורניה.

לפיכך הוחלט בזאת כי

מחליט הוועד הפועל הציוני לקרוא לממשלת ישראל לגנות בתוקף כל הצהרה והאשמה כנגד יהודים, אשר מטילות דופי בנאמנותם על פי דפוסי הצבעתם בבחירות דמוקרטיות. על ממשלת ישראל – נציגיה הנבחרים של המדינה היהודית – לקום ולהביע התנגדותם לאיומים כלשהם כנגד יהודים בכל מקום בו הם חיים.

BDS ותוכנית ירושלים

הואיל ותאודור הרצל, שהקים את הקונגרס הציוני ומילא תפקיד מהותי בלידתה מחדש של מדינת היהודים, כתב בספריו המפורסמים מעוררי ההשראה "מדינת היהודים" ו"אלטנוילנד" שחרמות ומכסים (המקבילה לסנקציות) נגד יהודים היו סוגים של רדיפות נגד יהודים שהולידו את הצורך במדינה יהודית;

והואיל ובג"ץ קרא ל-BDS נגד עסקים יהודיים וישראליים "טרור מדיני" ותמך בחוק החרם הישראלי;

והואיל ובהחלטת בג"ץ לכבד את חוק החרם הישראלי אף נקבע ש-BDS המכוון נגד שטחים בשליטת ישראל אינו חוקי;

והואיל ובג"ץ קבע בצדק ש-BDS הינה פעילות ושענישת BDS אינה סוגיית "חופש הביטוי";

והואיל ובמדינות רבות בארה"ב קיימים חוקים או צווים נגד BDS;

והואיל וקבוצות BDS אף פונות נגד יהדות העולם ומאלצות, מאיימות ומפחידות אחרים כדי שיפגעו ביהדות העולם;

והואיל וקבוצות BDS מודות שמטרתן היא הרס מדינת ישראל;

והואיל ו-BDS נגד יהודים וישראלים, על כל צורותיו, לרבות בין היתר BDS "חלקי" נגד עסקים ומוסדות תרבות ואקדמיה יהודיים וישראליים מעבר לקווי שביתת הנשק משנת 1949, סנקציות נגד גורמים ישראליים רשמיים מסוימים ו-BDS מלא נגד ישראל כולה, פוגעים בדו-קיום שליו עם עובדים ועם שכנים ערבים ומנוגדים לחלוטין לעקרונות היסוד של הקונגרס הציוני;

והואיל וביום 2 בנובמבר 2016 החליט הוועד הפועל של הקונגרס הציוני ה-37:

שתהא זו מדיניות ההסתדרות הציונית העולמית, הוועד הפועל הציוני וההנהלה המצומצמת והמורחבת להתנגד ולהיאבק ב-BDS על כל צורותיו, ולהמליץ לנציגינו בקרן קיימת לישראל (קק"ל) ובכל המפעלים הציוניים, הבריתות הציוניות העולמיות וכל יתר הישויות המתוארות בחוקת ההסתדרות הציונית העולמית להתנגד ולהיאבק ב-BDS על כל צורותיו,

לרבות התנגדות ומאבק ב-BDS נגד עסקים ומוסדות אקדמיה ותרבות יהודיים ונגד אינדיבידואלים, אומנים ואקדמאים יהודים/ישראלים בישראל, בשטחים בשליטת ישראל וברחבי העולם;

תמיכה, במישרין או בעקיפין, במאמצי חרם, קיפוח וסנקציות (BDS), במישרין או בעקיפין, ו-BDS "מלא" או "חלקי", אינה תואמת את תוכנית ירושלים ותיחשב להפרתה.

ולפיכך:

יש לפעול כדי שממשלות יפעילו סנקציות נגד פעילי BDS.

יש להוציא מהתנועה הציונית כל ארגון או אדם התומכים ב- BDS.

יש לפנות לממשלות שיטילו איסור על הפגנות ועל פעילות ארגוני החרם בדומה לאיסור המתקיים במדינות ארה"ב.

התנועה הציונית תגנה כל תקרית אנטישמית ופעילות BDS בכל רחבי העולם.

גינוי תשלומי הרשות הפלסטינית/אש"ף למחבלים עבור רצח יהודים והקוראת לפעולה מתקנת דחופה

ההסתדרות הציונית העולמית, הוועד הפועל הציוני וההנהלה המצומצמת והמורחבת, ונציגינו בקרן קיימת לישראל (קק"ל) ובכל המפעלים הציוניים, הבריתות הציוניות העולמיות וכל יתר הישויות המתוארות בחוקת ההסתדרות הציונית העולמית:

מגנים בזה את הרשות הפלסטינית/אש"ף לאור התשלומים למחבלים ו/או למשפחותיהם עבור רצח יהודים ("תשלומי שאהידים" לכאורה), וכן

מחליטים ללחוץ לפעולה מתקנת דחופה, לרבות הפצרה בממשלה ובארגונים ברחבי העולם להתנות את כל התשלומים העתידיים לרשות הפלסטינית/לאש"ף בסיום כל "תשלומי השאהידים" הללו.

החלטה המפצירה באוניברסיטאות להיאבק ב-BDS ובהשמצת ישראל

ההסתדרות הציונית העולמית, הוועד הפועל הציוני וההנהלה המצומצמת והמורחבת, ונציגינו בקרן קיימת לישראל (קק"ל) ובכל המפעלים הציוניים, הבריתות הציוניות העולמיות וכל יתר הישויות המתוארות בחוקת ההסתדרות הציונית העולמית:

מפצירים בזה באוניברסיטאות ברחבי העולם לנקוט בכל הצעדים החוקיים למאבק בחרמות, בקיפוח ובסנקציות (BDS) ובהשמצת ישראל, וכן

מפצירים באוניברסיטאות ברחבי העולם להבטיח לסטודנטים יהודים ותומכי ישראל סביבת למידה בטוחה, נטולת הטרדה ואפליה.

עידוד עלייה

הואיל ועצם זכות הקיום של התנועה הציונית תלויה בעידוד העלייה;

והואיל והעלייה חייבת לחזור מייד לסדר היום הציבורי;

והואיל וגילויי האנטישמיות בצרפת גוברים והולכים ולאור הבירוקרטיה המכבידה על הליך העלייה, ההשלכות השליליות של העולים היורדים על העולים הפוטנציאליים;

והואיל והבירוקרטיה מכבידה על תהליך הקליטה,

הוועד הפועל הציוני מבקש מממשלת ישראל, מההסתדרות הציונית העולמית, מקרן קיימת לישראל ומכל המוסדות הלאומיים לפעול להסרת חסמים בקליטת העליה, וביחוד הכרה בגיורים שאינם אורתודוכסיים.

הקלות לעולים המאותגרים בשוק התעסוקה

הואיל ולעולים המגיעים ארצה צפוי תהליך קליטה ארוך ובמרכזו עומד אתגר ההשתלבות בשוק העבודה;

והואיל והבטחת תעסוקה לעולים תעודד אותם לעלות לארץ ותפיג חששות להתאקלמות בארץ;

הוועד הפועל הציוני קורא לממשלת ישראל לאפשר במהירות הכרה בדיפלומות הניתנות מאוניברסיטאות בחו"ל ולהקל על הליך ההכרה בתארים ובתעודות של העולים החדשים. בחינות הרישוי יהיו בסטנדרט גבוה אך מותאמות ציפיות .

החלטה לתעדף עידוד עליה בקהילות יהודיות שנמצאות בסכנה

הואיל וחלק מהקהילות היהודיות ברחבי העולם נתונות לסכנה הולכת וגוברת, וסובלות מריבוי תקיפות נגד בתי כנסת, בתי ספר יהודיים, חנויות יהודיות, רבנים וגברים, נשים וילדים יהודים אינדיבידואלים אחרים;

ההסתדרות הציונית העולמית, הוועד הפועל הציוני וההנהלה המצומצמת והמורחבת יתעדפו הצלת יהודים בסכנה מעל לכל העדיפויות שאינן דחופות, לרבות בהגדלת המימון המוקצה למטרה זו, וימליצו לנציגינו בקרן קיימת לישראל (קק"ל) והסוכנות היהודית ובכל המפעלים הציוניים, הבריתות הציוניות העולמיות וכל יתר הישויות המתוארות בחוקת ההסתדרות הציונית העולמית, לתעדף הצלה זו.

ארגוני החברה האזרחית

והואיל "כי הציונות היא תנועה הדוגלת בעקרונות של צדק, שוויון ודמוקרטיה", כמפורט בחוקתה הסתדרות הציונית העולמית; [סעיף 2 א' רבתי בחוקה]

והואיל כי התנועה הציונית קמה כתנועה דמוקרטית במהותה ובהתנהלותה, ובכך הייתה לתנועה המונים הדמוקרטית הראשונה לעם היהודי לאחר 2000 שנות גלות;

והואיל ארגוני החברה האזרחית (עמותות, ארגוניים התנדבותיים וכו') הנם הכלי המרכזי לפעילות הדור הצעיר בארץ ובתפוצות;

והואיל כי כיום גוברים הקולות העולים מן החברה ומבקשים להיות שותפים בתהליך של עיצוב פני החברה והמדינה ולא להותירו באופן בלעדי בידי הממסד הפורמלי;

והואיל כי בשותפות רב-מגזרית שבה מיוצגים פלחי החברה השונים וניתן בה ביטוי למגוון התרבויות טמונה ההזדמנות לפיתוח ולקידום המדינה, לשוויון ולצדק חברתי;

הוועד הפועל הציוני מחליט:

להורות להנהלה הציונית לקיים שולחן ארגונים של חברה אזרחית העוסקים בתחומים הרלוונטיים לפעולתה של ההסתדרות הציונית העולמית.

להורות על מתן עדיפות להתקשרות עם ארגוני החברה האזרחית על פני גורמים שמטרתם רווח המספקים שניהם אותו שירות, באותה איכות ומחיר.

סולידריות התנועה הציונית עם יהדות התפוצות

הואיל וישנו קשר היסטורי, טבעי ולאומי בין הממסד הציוני בישראל לקהילות היהודיות בתפוצות, ושמירה על קשר זה מצריך את קיומן של קהילות יהודיות חזקות, גאות ומעורבות ברחבי העולם השומרות על קשר הדוק למולדת העם היהודי;

והואיל ובשנים האחרונות ישנו פער הולך ומתרחב בין ישראל לתפוצות, המתבטא בתחומי חיים שונים, והנגרם, בין השאר מתוך חוסר ידע והיכרות בין שני הצדדים, כאשר ישנן תוכניות חינוכיות רבות ומגוונות בתפוצות ללמידה על מדינת ישראל, ומעט מאוד תוכן חינוכי על יהדות התפוצות המיועד לחברה הישראלית;

והואיל וההסתדרות הציונית העולמית מהווה גורם מחבר בין ישראל לתפוצות, ולפעמים אף מהווה גורם המייצג את מדינת ישראל כלפי יהדות התפוצות, ומשליחותה לקרב בין ישראל לבין תפוצות ולעודד את הערך הלאומי של אחדות עם ישראל בכל העולם,

מחליט הוועד הפועל הציוני:

להשתמש בקשריה על מנת לקדם יחסים טובים, הבנה ושיתוף פעולה בין מקבלי החלטות בישראל, בכללם הכנסת, מוסדות המדינה, הסוכנות היהודית, ועוד, לבין הקהילות היהודיות ברחבי העולם.

לקיים חינוך והכשרה עבור קובעי מדיניות בישראל, על מנת להעמיק את הבנתם ביחס לאנטישמיות והצרכים המגוונים של קהילות יהודי התפוצות.

לתמוך בפעילות חינוכית אשר מטרתה לחשוף את רבדי החברה הישראלית למגוון הקהילות היהודיות בתפוצות.

לתאם את תגובותיה ביחס לאישים אנטישמיים, אירועים וביטויים אנטישמים עם הקהילה היהודית המקומית הרלוונטית, לתמוך בהחלטות הקהילה במקרים הללו, ולעמוד לצד היהודים בתפוצות בסירוב לנרמל את היחסים עם אנשי ציבור שהקהילות היהודיות המקומיות המוכרות החרימו עקב אנטישמיות.

ישראל – תפוצות

הואיל ומספר מדינות ובראשן ארה"ב הכריזו על העברת שגרירויותיהן בישראל לירושלים;

והואיל ומהלך העברת השגרירויות לירושלים הוא הכרזה על ירושלים כבירת ישראל;

הוועד הפועל הציוני קורא להנהלת ההסתדרות הציונית העולמית, להוביל קמפיין לעידוד העברת השגרירויות של מדינות העולם לירושלים ובכך להכיר ולאשרר את ירושלים כבירת ישראל הנצחית.

שימוש בשם ההולם "יהודה ושומרון"

הואיל ומקור השם "יהודה" בממלכת יהודה (928-527 לפנה"ס) ומקור השם "שומרון" באזורי יהודה שיושבו מחדש על ידי שומרונים, ולפיכך אלה השמות ההיסטוריים ההולמים לאזורים אלה;

והואיל והחלטת האו"ם 181 (התקבלה ב-29 בנובמבר 1947) כינתה את האזור "אדמת ההרים של שומרון ויהודה" ומעולם לא השתמשה במונח "גדה מערבית" – שטרם הומצא באותה עת;

והואיל ובניסיון למחוק את היהדות מאזורים אלה, ירדן שינתה את שמם של יהודה ושומרון ושל מזרח ירושלים ל"הגדה המערבית" בשנת 1950, זמן קצר לאחר שכבשה אזורים אלה והחלה בשנת 1948 בכיבושה הלא-חוקי בהם שנמשך 19 שנים;

והואיל והשמות ההולמים המשמשים את ממשלת ישראל הינם יהודה ושומרון;

ההסתדרות הציונית העולמית, הוועד הפועל הציוני וההנהלה המצומצמת והמורחבת ישתמשו בשמות "יהודה ושומרון" בהצהרותיהם, בפרסומיהם ובמפותיהם, במקום השם "גדה מערבית" וימליצו לנציגינו בקרן קיימת לישראל (קק"ל) ובכל המפעלים הציוניים, הבריתות הציוניות העולמיות וכל יתר הישויות המתוארות בחוקת ההסתדרות הציונית העולמית להשתמש בשמות אלה.

החלטה לתוכניות בתפוצות "Buy Israel" ("קנו ישראל")

הואיל ותנועת ה-Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) גרמה להפסדים לעסקים ולאובדן משרות ופרנסה בישראל בכל המגזרים של החברה הישראלית.

והואיל ותוכניות "Buy Israel" הינן שיטה חשובה למלחמה בהפסדים לעסקים ולאובדן משרות ופרנסה בישראל;

והואיל וחברות בתפוצות המנהלות עסקים עם ישראל מטווחות אף הן ונפגעו על ידי ה-BDS;

ההסתדרות הציונית העולמית, הוועד הפועל הציוני וההנהלה המצומצמת והמורחבת יקדמו ויאמצו תוכניות "Buy Israel" בתפוצות, שיעודדו את חבריהם ואת הציבור לרכוש מוצרים שיוצרו בישראל ומוצרים מתוצרת חברות בתפוצות המנהלות עסקים בישראל ועימה, וימליצו לנציגינו בקרן קיימת לישראל (קק"ל) ובכל המפעלים הציוניים, הבריתות הציוניות העולמיות וכל יתר הישויות המתוארות בחוקת ההסתדרות הציונית העולמית, לקדם ולאמץ תוכניות אלה.

גינוי אונסק"ו

הואיל ובמדינות רבות עלו יוזמות אנטי- ישראליות שנידונו בערכאות הבינלאומיות ובראשם אונסק"ו ולאור ההצהרות האנטי ישראליות;

ההסתדרות הציונית העולמית והוועד הפועל הציוני מגנים בזה את הפעולות של ארגון החינוך, המדע והתרבות של האומות המאוחדות (אונסק"ו) על שהכחיש את הקשר היהודי בן אלפי השנים לאתרים מקודשים יהודיים, לרבות הר הבית, הכותל וחברון, כולל הכללת חברון ברשימת האתרים בסכנה של אונסק"ו.

חינוך לערכים המגולמים במגילת העצמאות

הואיל והמסמך המכונן של מדינת ישראל הוא מגילת העצמאות;

והואיל והסתבר שבחלוף למעלה מ 70 שנה ממועד הקראתו במעמד ההכרזה על הקמת מדינת ישראל – המסמך המורכב והמדהים הזה – אינו מוכר דיו בישראל ובקרב יהדות התפוצות.

הוועד הפועל הציוני מורה להנהלה הציונית להורות למחלקה לחינוך ולמחלקה לתפוצות לפתח יחדיו תוכנית חינוכית בעברית, אנגלית, ספרדית, רוסית, ערבית ואמהרית, שמטרתה ללמד את מגילת העצמאות ובדגש על העקרונות והערכים הגלומים בה. ההנהלה הציונית תייחד סעיף מיוחד בתקציב ההסתדרות הציונית לשנת 2020, היא שנת הקונגרס הציוני הל"ח אשר יהווה המקור התקציבי הנדרש כדי להפיץ את התוכנית ברחבי הפדרציות הציוניות בעולם ובמערכת החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי בישראל.

עוד ממליץ הוועד הפועל הציוני כי הנושא המרכזי לקונגרס הל"ח יהיה: "מגילת העצמאות של מדינת ישראל".

ייזום ומימון פרויקטים לקידום החינוך לסובלנות ושוויון

"הציונות היא תנועה הדוגלת בעקרונות היסוד של צדק, שוויון ודמוקרטיה ושוללת אפליה מטעם מוצא, לאום, גזע, מגדר או נטייה מינית". [סעיף 2 א' רבתי בחוקת הצ"ע].

הואיל ובתקופה האחרונה התרבו מקרים של חוסר סובלנות ושוויון במערכות החינוך היהודיות והציוניות (הפורמאלי והבלתי פורמאלי ) בעולם,

ולאור ריבוי מקרי האלימות הפיזית והמילולית ברמה הבין אישית, בתקשורת ובמדיה החברתית, אשר הינם ביטוי לחוסר הסובלנות הקיימת כלפי האחר והמיוחד בחברה הישראלית ובקהילות היהודיות. כגון: LGBTQ (הקהילה הגאה), אנשים עם מוגבלויות, צרכים מיוחדים ואחרים

מחליט הוועד הפועל הציוני כי ההסתדרות הציונית העולמית תפעל, תיזום ותממן פרויקטים לקידום החינוך לסובלנות ולשוויון במערכות החינוך הפורמאלי והבלתי פורמלי היהודיות-ציוניות בישראל ובתפוצות לכל".

קהילת יוצאי אתיופיה

הואיל כי מתוך מחאתם עולה בבירור כי קהילות יוצאי אתיופיה בישראל ובעיקר בני הדור הצעיר זקוקים לתמיכה וקידום השתלבותם כאזרחים שווים במדינת ישראל;

והואיל ובבני קהילת יוצאי אתיופיה טמון פוטנציאל בלתי ממומש בגלל תנאי קליטתם.

הוועד הפועל הציוני מחליט להתמקד בפעילותה בקהילה זו, תוך הפניית משאבים לתוכניות קידום והעצמת צעירי הקהילה.

הקהילה הגאה

הואיל והציונות היא תנועה הדוגלת בעקרונות של צדק, שוויון ודמוקרטיה, כמפורט בחוקת ההסתדרות הציונית העולמית;

והואיל ובמגילת העצמאות של מדינת ישראל קיימת מחויבות "לקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין";

והואיל כי קהילות הלהט"ב מהוות חלק בלתי נפרד מהחברה האזרחית ויהודית בארץ ובעולם;

והואיל כי העשייה הציונית בתפוצות ואפשרות העלייה לארץ יכולה לסייע לציבור הלהט"בי לשמר את זהותם המגדרית/ מינית.

הוועד הפועל הציוני מחליט על הקמת יחידה מיוחדת לקידום פעילות אוכלוסייה הלהט"בית בהסתדרות הציונית העולמית. פיילוט יערך עד הקונגרס הציוני 2020.

ביקור באתרי מורשת

הואיל והצידוק המוסרי וההיסטורי של התנועה הציונית לדורותיה מתבסס על שורשי המורשת של עם ישראל;

והואיל וחיזוק תודעת המורשת הזאת בארץ ובעולם חיונית להמשך קיומה ולפעילותה של התנועה הציונית;

הוועד הפועל הציוני קורא למשרד החינוך לכלול בטיולי בתי הספר, ביקורים באתרי מורשת של העם היהודי במולדתו.

יישום תוכנית לימודים בנושא ירושלים

הואיל וירושלים היא בירת ישראל הנצחית;

והואיל ותולדות ירושלים וחשיבותה לעם היהודי אינם נלמדים בתוכנית לימודים סדורה בבתי הספר;

והואיל ותאריכים רבים בלוח השנה העברי הקשורים בירושלים נפקדים מתוכנית הלימודים לרוב בבתי ספר ממלכתיים;

הוועד הפועל הציוני קורא למשרד החינוך לכלול תוכנית חינוכית סדורה המשולבת במערכת החינוך תוך מתן דגש על חשיבותה של ירושלים בתולדות עם ישראל ועל איחודה.

יישום תוכנית לימודים בנושא ועידת סן רמו

הואיל והשנה נציין 100 שנים לוועידת סן רמו;

והואיל ובוועידת סן רמו הוחלט לכלול את הצהרת בלפור ולהטיל על בריטניה את האחריות למימוש

ההצהרה, לטובת ייסוד "הבית הלאומי" לעם היהודי בארץ - ישראל;

והואיל והוועידה מהווה את מקור זכותו של עם ישראל על ארץ ישראל עפ"י החוק הבינלאומי;

הוועד הפועל הציוני קורא למשרד החינוך לכלול בתוכנית הלימודים תוכנית חינוכית על ועידת סן רמו.

החטיבה להתיישבות

הואיל והחטיבה להתיישבות מהווה כלי מרכזי של ההסתדרות הציונית העולמית לביצוע מדיניות התיישבות;

הוועד הפועל הציוני מחליט כי החטיבה להתיישבות תציג תוכנית עבודה מפורטת בפני ועה"פ הציוני , וכמו כן תגיש עדכון חצי שנתי על תוספת ו/או גריעת פעולות לתוכנית זו.

עלייה והתיישבות

הואיל ויש לחזק את מגמת הרוב היהודי במדינת ישראל;

והואיל ויש לחזק את ההתיישבות בכל רחבי מדינת ישראל;

והואיל ויש להקל על קליטתם של העולים;

הוועד הפועל הציוני קורא לממשלת ישראל, לחטיבה להתיישבות ולכל הגורמים הנוגעים בדבר לעודד עליה להתיישבות, תוך מתן תמריצים להתיישבות

החלת הריבונות הישראלית בבקעת הירדן

הוועד הפועל הציוני קורא לממשלת ישראל להחיל את הריבונות הישראלית על בקעת הירדן וכן לפעול לעידוד ההתיישבות באזור זה.

הגדלת מספר צירי הקונגרס הל"ח

בהתאם לאמור בסעיף 17, פיסקא 2 בחוקת ההסתדרות הציונית העולמית, מחליט הוועד הפועל הציוני להגדיל את מספר צירי הקונגרס הציוני הל"ח ב- 5%, כך שיעמוד על 525.

תיקון החוקה - אופי הציונות וערכי מגילת העצמאות

הואיל וסעיף 2 א לחוקה של ההסתדרות הציונית העולמית עוסק ב"אופי הציונות", מוגשת ההצעה הוסיף לסעיף את הסיפא: "הציונות מחויבת למסמך המכונן של מדינת ישראל, הוא מגילת העצמאות ולערכי היסוד של מדינת ישראל המגולמים בה.

סעיף 2 א

תיקון יוני 2012

אופי הציונות היא תנועה הדוגלת בעקרונות יסוד של צדק, שוויון ודמוקרטיה

הציונות ושוללת הפלייה מטעמי מוצא, לאום או גזע או מגדר או נטייה מינית.

הציונות מחויבת למסמך המכונן של מדינת ישראל , הוא מגילת העצמאות ולערכי היסוד של

מדינת ישראל המגולמים בה .

תיקון תקנה 2 בתקנות לביצוע חוקת ההסתדרות הציונית העולמית - הוראת שעה לעניין קביעת מספר המנדטים לארגנטינה בקונגרס הציוני הל"ח

הוחלט בזאת לקבוע הוראת שעה בתקנה 7 (ב) (4) בתקנות לביצוע חוקת ההסתדרות הציונית העולמית לגבי מספר הצירים מארגנטינה לקונגרס הקרוב (הל"ח) בכך שחישוב הממוצע יהיה לפי שלושת הקונגרסים הקודמים לקונגרס הציוני הל"ז (ל"ד, ל"ה , ל"ו ).

מימון צעירים מרחבי העולם בישיבות הוועד הפועל הציוני

הואיל והנהלת ההסתדרות הציונית מתוך דאגה להמשכיות פעילותה מעוניינת לקדם השתתפות הדור הצעיר בפעילותה;

והואיל ובישיבת ההנהלה מפברואר 2018, הנהלת ההסתדרות הציונית קיבלה החלטה ולפיה, על מנת לעודד השתתפות צעירים בישיבות הוועד הפועל הציוני, חברי הוועד, בין הגילאים 18-35, יהיו זכאים "

למלוא ההשתתפות בהוצאות הטיסה, בהתאם לטבלת עלויות טיסה מיעדים שונים בעולם, הנקבעת על ידי המחלקה לכספים;

והואיל והסתבר כי החלטה זו, מתעלמת מנושא הלינה והאירוח של אותם משתתפים צעירים, ובכך פוגעת באפשרות שהארגונים השונים יוכלו לקיים אותה.

על כן מחליט הוועד הפועל הציוני כדלקמן:

חברי הוועד הפועל הציוני וחברי ההנהלה המורחבת בין הגילאים 18-35 יהיו זכאים לכיסוי מלא של עלויות הטיסה והלינה הכרוכות בהשתתפות בישיבות ההנהלה המורחבת ומושב הוועד הפועל והכל במסגרת טבלה מאושרת המתעדכנת כל העת ותקף עלויות אמיתיות לכיסוי ההוצאות הנ"ל.

תיקון החוקה – בחירת המוסדות המנהלים של הפדרציות הציוניות 

תיקון סעיף 7 (ו)

הוחלט לתקן את סעיף 7 (ו) בחוקת ההסתדרות הציונית העולמית כלדקמן:

"(ו) לקבוע שיטה לבחירת מוסדותיה המנהלים שתהלום את העקרונות הדמוקרטיים המקובלים. מי שבדעה כי השיטה לבחירת מוסדותיה המנהלים של הפדרציה לא הולמת את העקרונות הדמוקרטיים המקובלים, רשאי לערער על כך לבית הדין הציוני העליון. פדרציה ציונית רשאית לקבוע שבחירת מוסדותיה המנהלים תתקיים ביחד עם הבחירות לקונגרס הציוני ואז הרכב מוסדותיה המנהלים יורכבו בהתאם לתוצאות הבחירות לקונגרס הציוני באותו אזור כפי שאושרו על יד בית הדין הציוני העליון בהתאם לאמור בסעיף 24א' להלן."

בחירות

בחירת עמיתי כבוד

על סמך סעיף 32פיסקה 3 ו'של החוקה, בוחר הוועד הפועל הציוני בעמיתי הכבוד הבאים:

נחמיה גאנג; דליה היבנר; אנבל יובל; מרלן פוסט; ריבה פורמן; ליאון רייך.