חיפוש
דרושים
צרו קשר

"הורם נס התחייה - תקענו בשופר הגאולה"

בעיצומו של יום האבל על פרעות תר"פ התקבלה בירושלים הבשורה מסן רמו והרב קוק ביטל את הצום