חיפוש
דרושים
צרו קשר

המוסדות הלאומיים

המוסדות הלאומיים של ישראל - ההסתדרות הציונית העולמית, הסוכנות היהודית לארץ ישראל, הקרן קיימת לישראל וקרן היסוד, הם הארגונים שהוקמו על ידי התנועה הציונית כדי לעזור להביא להקמתה של מדינה יהודית.

פעילותם המשותפת לקידום המפעל הציוני המשיכה גם לאחר הקמתה של מדינת ישראל. מאז ועד היום, המוסדות הלאומיים עובדים בשיתוף פעולה על מנת לקדם את המפעל הציוני, באופן משלים ובאינטראקציה אחד עם השני בתחומים מגוונים כמו עלייה, הכשרת קרקע, התיישבות, חיזוק חיים יהודים בתפוצות, חינוך ציוני, הצלה של אוכלוסייה יהודית בסכנת הכחדה, שותפות עם קהילות יהודיות בעולם, מאבק באנטישמיות, גיוס כספים, סנגור ישראל ועיצוב ישראל כחברת מופת כביטוי של האידאל הציוני.


ההסתדרות הציונית העולמית
ההסתדרות הציונית העולמית נוסדה ביוזמתו של בנימין זאב הרצל בקונגרס הציוני הראשון שהתקיים באוגוסט 1897 בבזל, שווייץ. מטרותיה של התנועה הציונית בעת היווסדה הוגדרו בהחלטת אותו קונגרס שנודעה בשם "תכנית בזל". הציונות שואפת להקים לעם ישראל בית מולדת בארץ ישראל מובטח לפי משפט הכלל, ע"י: פיתוח תכליתי של ארץ ישראל על ידי יישובה ביהודים עובדי אדמה, בעלי מלאכה ועוסקים במשלחי יד; ארגון היהדות כולה וליכודה על ידי מפעלים יעילים, מקומיים וכלליים, בהתאם לחוקי כל ארץ וארץ; הגברת הרגש הלאומי היהודי וההכרה הלאומית היהודית; פעולות הכנה כדי להשיג את הסכמות הממשלות, שיש צורך בהן למען הגיע אל מטרת הציונות.

הקרן הקיימת לישראל
בקונגרס הציוני החמישי שהתקיים בי"ט בטבת תרס"ב, שנת 1901, הוכרז על ייסוד "הקרן הקיימת לישראל" - ארגון שתפקידו לרכוש קרקעות להתיישבות יהודית. הקרן הקיימת נוהלה על ידי ההסתדרות הציונית.
מאז קום המדינה עוסקת הקרן הקיימת במפעלי ייעור, פריצת דרכים, הכשרת קרקע וחינוך.

קרן היסוד
הועידה הציונית שהתכנסה בלונדון בז' באב תר"פ, יולי 1920, ייסדה את "קרן היסוד" (הקרן השניה) כדי שתשמש מוסד כספי מרכזי של התנועה הציונית. קרן קיימת (הראשונה) "שוחררה" מהעיסוק בכספים, והמשיכה לעסוק בגאולת אדמות ליישוב יהודים בארץ, בהכשרתן ובייעורן. קרן היסוד הפכה להיות הזרוע הכספית של הנהגת היישוב, ומאז הקמתה היא מממנת פעולות של עלייה, קליטה, ביטחון והתיישבות.


הסוכנות היהודית לארץ ישראל
הסוכנות היהודית לארץ ישראל, היא ארגון יהודי כלל עולמי שמרכזו בישראל. הסוכנות הוקמה בה' באב תרפ"ט, שנת 1929, כזרוע המבצעת של ההסתדרות הציונית העולמית. ב-11 באוגוסט 1929, במסגרת הקונגרס הציוני ה-16 שהתכנס בציריך, הכריזו נציגים מ-26 מדינות על הקמת "הסוכנות היהודית לארץ ישראל". לנשיא הסוכנות נתמנה ד"ר חיים ויצמן שהיה גם נשיא ההסתדרות הציונית העולמית. בתקופת המנדט הבריטי היוותה הסוכנות את מוסד השלטון של היישוב היהודי.
עם הקמת המדינה הועבר ניהול המדינה לממשלת ישראל. כיום מתמקדת הסוכנות בעידוד עלייה וסיוע בקליטה, חינוך יהודי-ציוני בעולם וחיזוק הקהילה היהודית בישראל.בניין המוסדות הלאומיים שוכן ברחוב המלך ג'ורג' במרכז העיר ירושלים. המבנה הושלם בשנת 1936 והפך לסמל של המדינה היהודית לפני הקמתה של ישראל.

עוד על הבניין, קראו כאן>>