חיפוש
He
עיתונות
דרושים
צרו קשר

תכנית שנתית לשנת 2020 – קידום העסקת אנשים עם מוגבלויות

א. פרטים מנהליים

1. שם הארגון: ההסתדרות הציונית העולמית

2. מידת העמידה ביעד הייצוגי ההולם בשנת 2019: נמוכה

3. מס' עובדים עם מוגבלות משמעותית הנדרש לעמידה מלאה ביעד (5% מכלל העובדים): 9

4. פרטי ממונה תעסוקת אנשים עם מוגבלויות בארגון:

   שם מלא: סטלה שרון

   כתובת מייל: stellash@wzo.org.il

   טלפון: 02-6202249

   (סטלה בחופשת לידה. ממלאת מקום: אנה גבעתי, מנהלת משא"ן | מייל: annag@wzo.org.il)ב. סיכום פעילות לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות בשנים 2018 -2019

1. ייעוד משרות (משרות המיועדות רק למועמדים או עובדים עם מוגבלות משמעותית)

יעד:

מספר משרות שיועדו – אין

2. משרות שאוישו בהעדפה מתקנת

מספר המשרות שאוישו בהעדפה מתקנת: 2

3. קידום עובדים עם מוגבלות בתוך הארגון

מספר המשרות שאוישו תוך קידום עובד עם מוגבלות משמעותית: 2 (ככל שהדבר גלוי ומדיד).

במהלך 2019 הוסדר מעמדו של עובד בעל מוגבלות ממעמד של עובד יומי / זמני למעמד של עובד בהסכם . נעשה מאמץ ייחודי מול ועד העובדים שמקפיד על קיום הליך מכרזי עבור כל תפקיד בארגון ולאור המאמץ ועד העובדים הסכים לקיים הליך של פרוטוקול מוסכם לקליטתו של העובד. יתר על כן, בהיעדר תקציב מספיק, המחלקה הסיטה תקציב לטובת קליטתו במעמד של עובד בהסכם.

4. פירוט הגורמים שאליהם נעשו פניות לצורך איתור מועמדים עם מוגבלות משמעותית (לרבות מרכז תמיכה למעסיקים)

א. מרכז תמיכה למעסיקים /תעסוקה שווה

ב. סיפתח

ג. ביטוח לאומי - שיקום מקצועי לאנשים עם מוגבלות

ד. קלאבהאוס ירושלים

ה. סיכוי שווה

ו. מרכז מעגל החיים והתעסוקה, אגף הרווחה עיריית באר שבע

ז. בית חם

ח. אגף שיקום נכים במשרד הבטחון

5. פעולות נוספות שנעשו

א. יידוע חוזר בדבר מינוי ממונה על תעסוקת אנשים עם מוגבלות :במהלך פגישות הנהלה, עלוני משא"ן, אתר הצ"ע, פורטל משא"ן.

ב. הכנת טופס הצהרה לעובד עם מוגבלות (נדרש עקב קושי לאתר עובדים עם מוגבלות בתוך הארגון, לכן כל עובד חדש רשאי מבחירתו למלא טופס הצהרה).

ג. הדרכה לצוות משאבי אנוש במרכז שלווה.

ד. הרחבת מאגר הגורמים אליהם נעשות פניות לצורך איתור וגיוס מועמדים עם מוגבלות משמעותית.

ה. מעקב, קידום ותיעוד של תהליכי גיוס של מועמדים עם מוגבלות.

ו. סיוע למנהלים בפתרון בעיות וקשיים בהעסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית.

ז. פניות לנציבות לבירורים שוטפים לגבי זכויות וזכאויות לעובדים עם מוגבלויות משמעותיות.

ח. המשך קשר הדוק מול מרכז התמיכה למעסיקים בירושלים ותעסוקה שווה.

ט. פעולות להעלאת מודעות: רכישת שי לעובדים לרגל חגים או אירועים השונים בארגון מעמותות שמעסיקים אנשים עם מוגבלות, ליווי ותמיכה לתוכנית "המלאי מוגבל" – כנס תעסוקה לאנשים עם מוגבלות (מיזם של תוכנית מופת של הארגון שזכה במקום הראשון).

י. העסקת עובדים עם מוגבלות במשימות מזדמנות כגון: הכנת תיקים למושב הוועד הפועל הציוני.

יא. פעילות גיבוש לעובדים הכוללת מרכיבים של חשיפה לעולם אוכלסיית אנשים מוגבלויות, כגון: דיאלוג בחשיכה.

יב. שילוב בן שירות לאומי ב- 100% נכות במוזיאון הרצל כמדריך לקהל הרחב.

יג. פרסום משרה בהעדפה מתקנת תוך ניסיון לאתר מועמדים הולמים טרום המכרז. הגיעו שלושה מועמדים. המשרה אוישה עם מועמד אחר שלא מתוך השלושה.

6. פירוט הלקחים שהופקו

א. גורמי אי הצלחה בעמידה ביעד:

- מאפייני המשרות ודרישותיהן – בהתאם לנהלי הארגון, מרבית המשרות לאיוש בהצ"ע הינן משרות פנימיות.

- משרות המפורסמות המכרזים חיצוניים כוללות דרישות ייחודיות להשכלה, ניסיון מקצועי ושפות וישנו מיעוט של פונים.

- תחלופת עובדים נמוכה יחסית (לעובדים מן המניין).

- מגבלות תקציביות בהוספת תקנים לבניית משרות ייעודיות.

- שנת 2020 היא שנה ייחודית בארגון: ב- 20.10.20 יתקיים הקונגרס הציוני שהוא הגוף העליון של ההסתדרות הציונית והרשות המחוקקת שלה. הקונגרס מתכנס אחת לחמש שנים. בקונגרס מתקיימות בחירות למוסדות המנהלים, לרבות חברי ההנהלה שביניהם האחריות למחלקות ומינוי העומדים בראשן. לאור ייחודיות שנה והשינויים הצפויים בהנהלת הארגון, לא צפויים להתפרסם מכרזים חיצוניים בשנת 2020 אלא במקרים חריגים.

ב. גורמי הצלחה:

- קשר שוטף והדוק עם עם תעסוקה שווה.

- סיוע מיידי למנהלים המעסיקים אנשים עם מוגבלות.

- סיפורי הצלחה של קידום עובדים עם מוגבלות בארגון והעסקת אנשים עם מוגבלות בארגון.כמצויין בסעיף 3.ג. תכנית שנתית מפורטת לשנת 2020

תחום:

(1) משרות לאיוש על ידי עובדים עם מוגבלות משמעותית

יעד:

יעד גיוס – משרה עד שתיים של עובד עם מוגבלות.

תחום:

(2) משרות ייעודיות

יעד:

יימשכו הניסיונות למציאת משרות ייעודיות.

בכל המשרות ניתנת העדפה לאנשים עם מוגבלות.

המשך עבודה אינטנסיבית לאיתור עובדים עם מוגבלות ולייעוד משרות ספציפיות לעובדים עם מוגבלות.

המשך הרחבת מעגל הקשרים עם גורמים לצורך איתור מועמדים עם מוגבלות משמעותית.

תחום:

(3) הדרכה

יעד:

הדרכה למנהלי המחלקות והיחידות לשם העלאת המודעות נקבע ל 19.2.2020.

סדנא לעובדים השונים נותני השירות בארגון.

תחום:

(4) יצירת תרבות ארגונית תואמת.

יעד:

הכנסת הנושא לסדר היום של ההנהלה המורחבת באמצעות הוועדה למינהל ולאירגון.

הכנת לומדה לכלל העובדים בנושא אנשים עם מוגבלות.

תחום:

(5) משרות סטודנט

יעד:

ייעוד משרת סטודנט אחת מתוך שלוש הקיימות בארגון.ד. פעולות ונושאים לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית בארגון

1. המשך מעקב, תיעוד וקידום של תהליכי גיוס של מועמדים עם מוגבלות על מנת לקדם את העסקתם בארגון.

- המשך מתן תמיכה במנהלים המעסיקים עובדים עם מוגבלות.

- המשך מתן שי לעובדים מעמותות שמעסיקים אנשים עם מוגבלות.

- פעולות נוספות להעלאת מודעות בקרב העובדים בארגון.