חיפוש
He
עיתונות
דרושים
צרו קשר

תכנית שנתית לשנת 2021 – קידום העסקת אנשים עם מוגבלויות

א. פרטים מנהליים

1. שם הארגון: ההסתדרות הציונית העולמית

2. מידת העמידה ביעד הייצוגי ההולם בשנת 2020: בינונית

3. מספר עובדים המועסקים בארגון כיום (כולל עובדים זמניים או בחלקיות משרה): 222

4. מס' עובדים עם מוגבלות משמעותית הנדרש לעמידה מלאה ביעד (5% מכלל העובדים): 11

5. פרטי ממונה תעסוקת אנשים עם מוגבלויות בארגון:
    שם מלא: איילת פוליצ'ינו שלום
    תפקיד: יועצת ארגונית
    כתובת מייל: ayeletsha@wzo.org.il
    טלפון: 02-6202491ב. סיכום פעילות לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות בשנים 2020

ההסתדרות הציונית העולמית רואה חשיבות רבה בקידום ובשילוב אנשים בעלי מוגבלות בארגון בפרט ובחברה בכלל. הארגון מחזיק בבעלותו יחד עם משרד הרווחה והשירותים החברתיים את חברת המשקם שהיא העסק החברתי הגדול ביותר בישראל ומהווה מאז 1958 מסגרת תעסוקתית ל 2,700 עובדים עם מוגבלויות ברחבי הארץ.

1. ייעוד משרות (משרות המיועדות רק למועמדים או עובדים עם מוגבלות משמעותית)

יעד: מספר המשרות הייעודיות שתוכנן לאייש בשנה החולפת (בהתבסס על התוכנית השנתית הקודמת): 2

ביצוע: מספר משרות כולל שהארגון פרסם בשנה החולפת: 0

         כמה מתוכן משרות ייעודיות? 0

         מספר המשרות הייעודיות שאוישו: 0

2. משרות שאוישו בהעדפה מתקנת

מספר המשרות שאוישו (שאינו ייעודיות) שאוישו בהעדפה מתקנת: 0

במהלך 2020 לא יצאו אל הפועל מכרזים. בתחילת השנה פורסם מכרז אחד ביחידה לשליחות ציונית, אך התהליך נעצר בעקבות נגיף הקורונה והמעבר לעבודה מהבית בתקופת הסגר.

בנוסף, תוכנן שילוב של 2 עובדים עם מוגבלות בארכיון הציוני למשרות ייעודיות, בתקופת השיפוץ במקום, גם במקרה זה, בשל הסגר וקיצוץ תקציבי חל עיכוב במימוש התכנית ועל כן 2 המשרות לא יצאו אל הפועל.

3. קידום עובדים עם מוגבלות בתוך הארגון

מספר המשרות שאוישו תוך קידום עובד עם מוגבלות משמעותית: 0 (ככל שהדבר גלוי ומדיד)

4. האם קיים תיעוד בארגון לבחירת המועמד במכרזים בהם התמודד מועמד עם מוגבלות משמעותית (במכרזים רגילים בהם נשקל מתן העדפה מתקנת)?

לא – לא יצאו אל הפועל מכרזים השנה. לכשיתקיימו מכרזים יהיה תיעוד רלוונטי.

5. פירוט הגורמים שאליהם נעשו פניות לצורך איתור מועמדים עם מוגבלות משמעותית (לרבות מרכז תמיכה למעסיקים)

א. מרכז תמיכה למעסיקים /תעסוקה שווה

ב. סיפתח

ג. ביטוח לאומי - שיקום מקצועי לאנשים עם מוגבלות

ד. קלאבהאוס ירושלים

ה. סיכוי שווה

ו. מרכז מעגל החיים והתעסוקה, אגף הרווחה עיריית באר שבע

ז. בית חם

ח. אגף שיקום נכים במשרד הביטחון

6. התאמות בתעסוקה שניתנו למועמד או לעובד

(בתהליך המיון, סביבת עבודה פיזית, התאמת דרישות התפקיד, שעות העבודה וכיוצ"ב)

א. בתהליך הקליטה – העובד מקבל מידע מקיף על זכויותיו.

ב. מתקני הארגון מונגשים לבעלי מוגבלויות, בהתאם לדרישות החוק. סקרי נגישות וביצוע התאמות נגישות גם למתקני הארגון וגם לאתרי האינטרנט הארגוני נערכו במהלך השנה.

ג. ניתנת אפשרות לבעלי מוגבלות משמעותית להגיע לעבודה עם מלווה צמוד.

ד. מתקיים קשר שוטף עם איש הקשר בארגון "שקל", על מנת לענות לצרכים הספציפיים של העובד.

7. פעולות נוספות שנעשו בארגון לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית

כפי שמפורט בתוכנית העבודה ההסתדרות הציונית העולמית עושה וצפויה להמשיך לעשות ב 2021 מהלכים שנועדו ליישם את החוק ולציית לו.
להלן פעולות שנעשו בארגון במהלך 2020:

א. יידוע חוזר בדבר מינוי ממונה על תעסוקת אנשים עם מוגבלות : עלוני משא"ן , אתר הצ"ע , פורטל משא"ן וחוברות משא"ן שהופקו והופצו.

ב. הדרכה למנהלי המחלקות והיחידות המקצועיות בארגון, שנערך ב- 19.2.20, על ידי מנחה מטעם המטה לשילוב אנשים עם מוגבלויות של משרד העבודה והרווחה ובשיתוף מלווה מטעם תעסוקה שווה.

ג. הרחבת מאגר הגורמים אליהם נעשות פניות לצורך איתור וגיוס מועמדים עם מוגבלות משמעותית.

ד. סיוע למנהלים וליווי שוטף בפתרון בעיות וקשיים בהעסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית.

ה. פניות לנציבות לבירורים שוטפים לגבי זכויות וזכאויות לעובדים עם מוגבלויות משמעותיות.

ו. המשך קשר הדוק מול מרכז התמיכה למעסיקים בירושלים ותעסוקה שווה .

ז. פעולות להעלאת מודעות: רכישת שי לעובדים לרגל חגים או אירועים השונים בארגון מעמותות שמעסיקים אנשים עם מוגבלות.

ח. המשך שילוב בן שירות לאומי ב 100% נכות, לשנה נוספת במוזיאון הרצל כמדריך לקהל הרחב.

8. פירוט הלקחים שהופקו

א. גורמי אי הצלחה בעמידה ביעד:

- מאפייני המשרות ודרישותיהן – בהתאם לנהלי הארגון, מרבית המשרות לאיוש בהצ"ע הינן משרות פנימיות.

- משרות המפורסמות המכרזים חיצוניים כוללות דרישות ייחודיות להשכלה, ניסיון מקצועי ושפות וישנו מיעוט של פונים .

- תחלופת עובדים נמוכה יחסית (לעובדים מן המניין).

- מגבלות תקציביות בהוספת תקנים לבניית משרות ייעודיות.

- שנת 2020 היא שנה ייחודית בארגון :ב 20.10.20 יתקיים הקונגרס הציוני שהוא הגוף העליון של ההסתדרות הציונית והרשות המחוקקת שלה. הקונגרס מתכנס אחת לחמש שנים. בקונגרס מתקיימות בחירות למוסדות המנהלים, לרבות חברי ההנהלה שביניהם האחריות למחלקות ומינוי העומדים בראשן. לאור ייחודיות שנה והשינויים הצפויים בהנהלת הארגון, לא צפויים להתפרסם מכרזים חיצוניים בשנת 2020 אלא במקרים חריגים.

- התפרצות נגיף הקורונה והסגר שהוטל בעקבותיו עצר את המכרזים הבודדים שתוכננו לשנה זו.

ב. גורמי הצלחה:

- קשר שוטף והדוק עם תעסוקה שווה.

- סיוע מיידי למנהלים המעסיקים אנשים עם מוגבלות.

- סיפורי הצלחה של העסקת אנשים עם מוגבלות במספר יחידות בארגון.ג. תכנית שנתית מפורטת לשנת 2021

1. ייעוד משרות:

- מספר המשרות הכולל המתוכננות להתפרסם ב 2021: לא ניתן להעריך כעת לפני קיום הקונגרס הציוני העולמי, אשר לאחריו צפויים שינויים משמעותיים.

- מספר המשרות הייעודיות המתוכננות: 2-3

- היקפן מסך המשרות המתוכננות להתפרסם: לא ניתן כרגע להעריך.

- פירוט סוג המשרות הייעודיות (ככל שידוע):

א. עובדים טכניים בארכיון הציוני העולמי.

ב. עובדי מיון טלפוני ביחידה לשליחות ציונית.

ג. עבודה טכנית בכנסים ארגוניים.

2. פעילות ארגונית:

תחום: (1) משרות ייעודיות

יעד: יימשכו הניסיונות למציאת משרות ייעודיות.

בכל המשרות ניתנת העדפה לאנשים עם מוגבלות.

המשך עבודה אינטנסיבית לאיתור עובדים עם מוגבלות ולייעוד משרות ספציפיות לעובדים עם מוגבלות.

המשך הרחבת מעגל הקשרים עם גורמים לצורך איתור מועמדים עם מוגבלות משמעותית.

תחום: (2) תקצוב

יעד: בהדרכה למנהלי המחלקות והיחידות המקצועיות בארגון שנערכה ב-19.2.20 עלתה הצעה לפיה כל מחלקה תתקצב ותייעד משרה (חלקית או מלאה) לבעלי מוגבלויות.

תחום: (3) הדרכה

יעד: הדרכה לנותני שירות ומקבלי קהל בארגון

תחום: (4) יצירת תרבות ארגונית תואמת

יעד: הכנסת הנושא לסדר היום של ההנהלה המורחבת באמצעות הוועדה למינהל ולאירגון.

הכנת לומדה לכלל העובדים בנושא אנשים עם מוגבלות.

תחום: (5) משרות סטודנט

יעד: ייעוד משרת סטודנט אחת מתוך שלוש הקיימות בארגון.

3. פירוט הגופים אליהם פניתם בעת הזו או/ו בכוונתכם לפנות העוסקים בשילובם בתעסוקה של מועמדים עם מוגבלות משמעותית:

ה. מרכז תמיכה למעסיקים /תעסוקה שווה

ו. סיפתח

ז. ביטוח לאומי - שיקום מקצועי לאנשים עם מוגבלות

ח. קלאבהאוס ירושלים

ט. סיכוי שווה

י. מרכז מעגל החיים והתעסוקה, אגף הרווחה עיריית באר שבע

יא. בית חם

יב. אגף שיקום נכים במשרד הביטחון

4. פירוט פעולות מתוכננות ונושאים לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית בארגון:

1. המשך מעקב, תיעוד וקידום של תהליכי גיוס של מועמדים עם מוגבלות על מנת לקדם את העסקתם בארגון.

2. המשך עבודה משותפת וליווי הארגון באמצעות תעסוקה שווה.

3. המשך מתן תמיכה במנהלים המעסיקים עובדים עם מוגבלות.

4. המשך מתן שי לעובדים מעמותות שמעסיקים אנשים עם מוגבלות.

5. פעולות נוספות להעלאת מודעות בקרב העובדים בארגון.