חיפוש
He
ארגון הקונגרס הציוני

מוסד ביאליק

כחלק מתחומי פעילות המחלקה, היא אחראית גם על מוסד ביאליק.

בשנת תרצ"ה ב-1935, במלאות שנה לפטירתו של חיים נחמן ביאליק, הקימו ההנהלה הציונית העולמית והנהלת הסוכנות היהודית מוסד של קבע לטיפוח הספרות והמחקר העבריים, וקראו לו 'מוסד ביאליק' על שמו של המשורר.

בתור מוסד לאומי ציבורי נדרש מוסד ביאליק בעיקר למפעלים ספרותיים ומדעיים שיש עמם חיזוק יסודות של התרבות העברית, וערכם ערך קיים - נכסי צאן ברזל לדורות.

לחצו על התמונה למעבר לאתר מוסד ביאליק:

מוסד ביאליק