חיפוש
ארגון הקונגרס הציוני

יחס ישראל תפוצות

איך יוצרים שפה משותפת? היחסים בין יהודי העולם וישראל יודעים, כל העת, עליות ומורדות. משאלות הנוגעות לכותל המערבי, דרך שאלת "מיהו יהודי" ועד לתפיסות העולם הדתיות המגוונות, אתגרים רבים עומדים בדרך לבניית גשרים בין יהודי כל העולם. בואו להתמודד עם השאלות הקשות הנוגעות לעתיד העם היהודי, אחדותו והמחלוקות שמלוות אותו מבראשית.