חיפוש
ארגון הקונגרס הציוני

בית העם מוזיקה ישראלית

שורשים 

חוברת זאת עוסקת בשורשים השונים של המוזיקה הישראלית וברב-תרבותיות הישראלית, אשר יצרה מרחב חברתי שונה, "וייב" מיוחד במינו בעולם, והגדרה חדשה של ה"ישראליות". המוזיקה הישראלית מבטאת למעשה תפיסה זו של רב-תרבותיות – יוצרים עכשוויים, עולים או בני עולים, משמרים את התרבות בה גדלו, שרים בשפת הוריהם או משלבים מילים משפתם ושפת הוריהם בשיריהם.