חיפוש
דרושים
צרו קשר

המחלקה לחינוך

Slide 2 of 2.

המחלקה לחינוך בהסתדרות הציונית העולמית הוקמה בפברואר 2016 מתוך מטרה לקדם את החינוך היהודי ציוני בתפוצות. חזון המחלקה לחינוך הוא הבטחת עתידו וייחודו של העם היהודי על ידי קידום חינוך יהודי, עברי וציוני באמצעות טיפוח ערכי רוח ותרבות יהודיים והנחלת הלשון העברית כשפת הלאום.

יעדיה המרכזיים של המחלקה לחינוך הינם מיצוב מעמדה של ההסתדרות הציונית העולמית כארגון החינוך הציוני המוביל בישראל ובתפוצות; העצמת הזהות היהודית והזיקה למדינת ישראל בקרב יהודים בישראל ובתפוצות באמצעות השפה העברית; יצירת שיתופי פעולה עם ממשלת ישראל בקידום והפעלת פרויקטים ציוניים חינוכיים; הרחבת פעילות ההסתדרות הציונית העולמית במערכות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי בישראל ובתפוצות; יצירת והפקת כלי חינוך עדכניים, טכנולוגיים וחדשניים בחינוך הציוני בישראל ובתפוצות.

 • רועי אביקסיס

  רועי אביקסיס

  ראש המחלקה לחינוך
  סיעה: מזרחי - ביתנו - חרות - דרך ארץ - לביא
  02-6202309
  RoiA@wzo.org.il קראו עוד
היחידה לשליחות הוראה

היחידה לשליחות הוראה

האתר הרשמי של היחידה לשליחות הוראה
היכנסו